Mekteb-i İrfan

VAKIF

VAKIF İslâm Ülkelerinin Toplum ve Kültür Hayatında Önemli Rol Oynayan Hayır Müessesesi. Özet: Şahin Karataş Sözlükte “durmak; durdurmak, alıkoymak” anlamındaki vakıf (vakf) kelimesi terim olarak ”bir malın mâliki tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi” şeklinde özetlenebilecek hukukî bir işlemle kurulan ve islâm medeniyetinin önemli unsurlarından birini teşkil eden hayır müessesesini ifade eder. Fıkıh mezhepleri ve fakihlerin vakfın …

Read More »

İRFAN SOHBETLERİ

Genç kardeşlerimizi millî – manevî değerlerimiz konusunda şuurlandırmak gayesiyle “İrfan Sohbetleri” adıyla Vakıf sohbetlerimiz başlamıştır. Her ayın 2. Pazar günü saat: 09.30’da Vakıf Genel Merkezimiz (Yenigün Mah. 10. Sk. No: 33 Bağcılar) de gerçekleşecek toplantılarımızda özellikle Üniversite ve Lise öğrencileri katılımcı olarak iştirak edeceklerdir. Tüm katılımcılar ile saat: 09.30’da kahvaltı yapılacak, sonrasında mümtaz şahsiyetler tarafından bir konuda sohbet verilecektir. İlk …

Read More »

Seyyid Ahmed er-Rufai’den Hikmetli Sözler

Her türlü hamd ü senâ âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Allah’ın salât ve selâmı, efendimiz Muhammed aleyhisselâma, O’nun soyuna ve bütün ashâbına olsun. Yine Allah’ın selâmeti bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Naçiz kul Ahmedcik’den, kardeşiniz, muhteşem Şeyh Abüssemî Hâşimî’ye: Allah; bizim, onun ve bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Âmin!.. Ey kardeşim! Sana, Allah’tan korkmayı ve Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem’in …

Read More »

Tasavvuf Vaktidir [Ramazan Bayramı]

(Dünyanın fânî nîmetleri elinden alınacak) âhiret yolcusuna, Rabbinin adını zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnız O’na yönel! [Müzzemmil, 8] Harâb oldu gönül yâ Rab, evindir ânı tamir et… Tüketti sanma hezâran, hikâyet-i aşkı O kıssadan dahi söylenmedik neler kaldı hezâran: bülbüller Madem “Cân yine bülbül oldu” mihmânı olduğumuz dem bu dem ve fırsat elde iken hediyemizi ikram ile başlayalım …

Read More »

Takva Bâbı – Kuşeyrî Risalesi

Yüce Allah: “Şüphe yok ki, Allah katında sevabı en çok ve derecesi en yüksek olanınız, en fazla çekineninizdir” buyurmuştur. Ebû Sa’îd el -Hudrî demiş ki: “ bir adam Peygamber’e (s.a.s) geldi ve: “Ey Allah’ın elçisi! Bana nasihatte bulun” dedi. Peygamber de: “Daima takva ile ol: çünkü takva her iyiliği kendinde toplamıştır. Nefsinle cihadda bulun, çünkü cihâd, Müslümanın tezkiyesidir. Allah’ın zikri …

Read More »

Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri

Bütün edepler Resûlullah Efendimiz’den (s.a.v) alınıp öğrenilir. Çünkü O, zahirî ve batınî bütün edeplerin kaynağıdır. Allahu Teâlâ, O’nun Mi’rac’da ilâhî huzurdaki güzel edebini şu âyetiyle haber vermektedir: “(Huzurumuzda) onun gözü (başka şeylere) kaymadı, haddi de aşmadı.” (en-Necm 53/17) Bu, sadece Resûlullah Efendimize (s.a.v) nasip edilmiş çok ince bir edeptir. Bu âyetle Allahu Teâlâ Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) mübarek kalbinin (Hakk’a) yönelme …

Read More »

Ramazanda İhya Olmak

Ramazanla birlikte içine bereket, feyiz, kültür, gelenek… kelimelerinin bolca serpiştirildiği yazılar da artıyor haliyle. Bu da Ramazanın bereketindendir diyerek biz de bu kervana katılalım katılmasına da, dikkat etmemiz gereken hususlar da var. Özellikle son yıllarda “Ramazan etkinlikleri” adı altında hızla artan faaliyetlerde olsun, yazılı ve görsel medyanın takdim tarzında olsun Ramazan, büyük ölçüde “kültürel bir olgu”ya indirgenmiş durumda. Hayatımızdaki en …

Read More »

Dervişin Vakitle İmtihanı

“Arifler, tasavvuf zamanın ilmini bilmektir” derler buyuran Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ hocamızdan sufi fikriyatındaki çok katmanlı zaman algısını; İbnü’l Vakt (Zamanın evladı) ve Ebu’l vakt (Zamanın babası/sahibi) mertebelerinin açılımını, “dem be demdir,dem bu dem” sözünün sırrını dinledik…

Read More »