Affet İsyanım Benim

Affet isyânım benim
Hâlim yamân Allahım
Ref’ et nisyânım benim
Meded amân Allahım

Defterim dolu siyâh
Amelim tekmil günâh
Sensin kuluna penâh
Meded amân Allahım

Aşkî’yi âzâd eyle
Cemâlinle şâd eyle
Kulum diye yâd eyle
Meded amân Allahım