Affet İsyanım Benim

Affet isyânım benim
Hâlim yamân Allahım
Ref’ et nisyânım benim
Meded amân Allahım

Defterim dolu siyâh
Amelim tekmil günâh
Sensin kuluna penâh
Meded amân Allahım

Affına güvenirim
Kapında dilenirim
Kovsan yine gelirim
Meded amân Allahım

Ben bir yüzü karayım
Sana nasıl varayım
Ya kime yalvarayım
Meded amân Allahım

Ümmet et Habîb’ine
Gönüller tabîbine
Rahmeyle garîbine
Meded amân Allahım

Aşkî’yi âzâd eyle
Cemâlinle şâd eyle
Kulum diye yâd eyle
Meded amân Allahım