Âşık oldum bende-i cânaneyim

Âşık oldum bende-i cânaneyim
Bahra düştüm talibi dürdâneyim
Bâl-ü perden geçmişem pervaneyim
Yanayım şem-i rûşen yanayım

Aşk dürur aşıklara şeyda kılan
Aşk dürür aşıkları rüsvâ kılan
Aşk dürur her gûşe de gavgâ kılan
Yanayım şem-i rûşen yanayım

Cümle uşşâka vefâ matlüb dürür
Ehl-i aşk olmak vefâlı hüb dürür
Çünkü yakmak âdet-i mahbûb dürür
Yanayım ey pâdişâhım yanayım

Aşka düşmeyen kişi mahcûb dürür
Âşık olan aşkına meclüb dürür
Aşka yanmak Yûnus’a merğub dürür
Yanayım ey pâdişâhım yanayım

Nota:

Okunuş:
https://www.youtube.com/watch?v=dUWb7OXVukQ