emrullah

Bizi Kınamayın

Bizi kınamayın Hakk’ı sevenler Küllü boş değildir aşka düşenler Aşka düşenlerin gözü yaşlıdır Aşk ateşiyle daim pişmelidir (Nakarat) Damla düşmeyince göl bulanır mı Rüzgar esmeyince dal sallanır mı Allah’ı zikreden kul kınanır mı Dil Allah demezse kalp uyanır mı Celal’e layık oldu kırklar yediler Erkân gösterdiler hizmet verdiler Taşradan bu çarkı döndür dediler Sormadın mı buna kol/can dayanır mı (Nakarat) …

Read More »

Aşkıma Aşk Kat

Aşkıma aşk kat derdime dert kat Zikredem kat kat efendim dermanım sen ol Seni bana sat beni sana sat Kâr olsun kat kat efendim pazarım sen ol Gözümde gören dilimde dönen Hep alıp veren efendim sevgilim sen ol Ahmet Hakk yolda nazar et burda Elimden tutta efendim yoldaşım sen ol Ahmet Kumanlıoğlu

Read More »

Vakt-i Seher’de Açıla Perde

Vakt-i seherde Açıla perde Düştüğüm yerde Dermân sendendir İhsân sendendir Düşmüşem kaldır Minnetim oldur Ağladım güldür Dermân sendendir İhsân sendendir Benem bî-çâre Kaldım âvâre Yürek pür-yâre Dermân sendendir İhsân sendendir Nefs-i zâlimi Gözle hâlimi Sundum elimi Dermân sendendir İhsân sendendir Dervîş Himmet’e Çâre vuslata Derd-i firkate Dermân sendendir İhsân sendendir      

Read More »

Tevhid Etsin Dilimiz

Tevhîd etsin dilimiz Pâk olsun hem kalbimiz Sırlar görsün gözümüz Lâ ilâhe illallâh Dervişler tevhîd eder Kalbinin pasın siler Erenler yolun güder Lâ ilâhe illallâh Tevhîd îman tapusu Gider nârın korkusu Açar cennet kapusu Lâ ilâhe illallâh Münkire kulak asmaz Tehdîdinden hiç korkmaz Dervîş devrânsız durmaz Lâ ilâhe illallâh Nûreddîn’in yolunda Fahrî her an kapunda Gece gündüz dilinde Lâ ilâhe illallâh …

Read More »

Günahımızı Biz Biliyoruz

Günahımızı biz biliyoruz Affetmen içün yalvarıyoruz Bizi affeyle aman Allah’ım Affetmen içün yalvarıyoruz Yüzümüzün karasına bakma Atıp da bizi narına yakma Meydan-ı Arasat’ta bırakma Affetmen için yalvarıyoruz

Read More »

Erenlerin Sohbeti Ele Giresi Değil

Erenlerin sohbeti ele giresi değil İkrâr ile gelenler mahrûm kalası değil İkrâr gerek bir ere göz açıp dîdâr göre Sarraf gerek gevhere nâdân bilesi değil Bir pınarın başına bir testiyi koysalar Kırk yıl anda dursa da kendi dolası değil Değme kişi er olmaz bu yolda ihtiyâr olmaz Amelsiz dîdâr olmaz Hakk’ın rızâsı değil ÜMMÎ SİNÂN yol ayan olupdur belli beyân …

Read More »

Bülbüller Kokuyu Güllerden Alır

Bülbüller kokuyu güllerden alır Mecnun çıkar dağa Leyla’yı arar Leyla Leyla derken Mevla’yı bulur Aşıkların böyle halleri çoktur (Sadıkların böyle esrarı çoktur) Aşığın kalbinde açıyor güller Uyan gafil uyan geçiyor günler Mahşerde cem olmuş cümle erenler Aşıkların böyle halleri çoktur (Sadıkların böyle esrarı çoktur) Aşık Yunus asla sözünden dönmez Zerrece göz ile cihan görünmez Erenler sırrına akıllar ermez Aşıkların böyle …

Read More »

Allah Bize Lutfetti Şükür Elhamdülillah

Allah bize lutfetti şükür elhamdülillah Ni’metine gark etti şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah Yiyelim ni’metini analım Hazret’ini Umarız(1) rahmetini şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah Yok iken vâr eyledi arz-ı dîdâr eyledi Resûle yâr eyledi şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah Gönderdi doğru yola kullar kulluk eyleye …

Read More »

Türkiye Geçilmez!

Milletlerin tarihine yön veren kader anları vardır. Tarihimiz bu gibi kader anlarında milletçe top yekûn ortaya konulan olağanüstü mücadelelerin ve muhteşem zaferlerin tarihidir. Bu anlamda, 15 Temmuz zaferi de tarihimizin dönüm noktalarından biridir. İkinci dünya savaşından sonra kurulan sömürü düzenini ilelebet sürdürmek isteyen egemen güçler, çıkar ve menfaatlerinin zedelendiği her yere müdahale etmekten asla geri durmamışlar, çeşitli bahanelerle birçok ülkeyi …

Read More »