emrullah

İlim İlim Bilmektir

İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin Bu nice okumaktır Okumanın mânâsı Kişi hakkı bilmektir Çün okudun bilmezsin Ha bir kuru emektir Okudum bildim deme Çok taat kıldım deme Eğer Hakk’ı bilmezsen Bu kuru laf demektir Yiğirmi sekiz hece Okursun uçtan uca Sen elif dersin hoca Mânâsı ne …

Devamını oku

Derman Arardım Derdime

Derman arardım derdime Derdim bana derman imiş Bürhan sorardım aslıma Aslım bana bürhan imiş Sağu solum gözler idim Dost yüzünü görsem deyü Ben taşrada arar idim Ol can içinde can imiş Öyle sanırdım ayriyem Dost gayridir ben gayriyem Benden görüp işiteni Bildim ki ol canan imiş Savm ü salat ü …

Devamını oku

Kederle Çırpınmaktansa, Sevgili Yolunda Ol!

Cumartesi ev sahibimle karşılaştım. Geldiğimi görür görmez sordu: “Lavabolarınız akıyor mu?” Bu basit soru beni sarsıcı bir uyanıklığa itti. Yeni tıkanışlar geliyor olmasındı. Yoksa bir kez daha o sabır ipine mi sarılacaktım? Burada beklerken yapmam gereken bir sürü işin biriktiğini hissediyor ve havada apayrı bir şeyin kokusunu seziyordum. Ev sahibimle …

Devamını oku

Arzu-hâl İçin Sultana Geldim

Arzu-hâl için sultana geldim Sâilem, lütfu ihsana geldim. Derdi firaka derman aradım Ben ol tabibe dermana geldim. Can kulağıyla hüsnünü duyup Şem-i cemâle pervane geldim. Aşkına oldum anın giriftâr Kalmadı aklım divane geldim. Âmâde olmuş çün hamri safi Nûş eyleyûben mestane geldim. Bağladı aşkı, zühdü takvamı İlmi amelden, bîgâne geldim. …

Devamını oku

Sen Derviş Olamazsın

Dervişlik der ki bana; Sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, Sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, Gözü dolu yaş gerek. Koyundan yavaş gerek, Sen derviş olamazsın. Döğene elsiz gerek, Söğene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek, Sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, Çok maniler dokursun. Vara, yoğa kakırsın, Sen …

Devamını oku

2022-2023 Gençlik Faaliyet Albümü

2022 Yılı 03.02.2022-22.02.2022 Esma Hatun Camii ve İrfan Vakfı olarak mahallemizdeki çocuk ve gençlerle tanışma ve etkinlik programı yapıldı. 12.04.2022-13.04.2022-19.04.2022-25.05.2022 Çocuklara yönelik tanışma, iftar, oyun ve etkinlik programı yapıldı. 16.08.2022 Gençlerle tanışma ve sohbet programı yapıldı. 18.09.2022 Bursa İnegöl Mücahid Kardeşler Tasavvuf Yolu Derneği Gençleri İstanbul’da misafir edilerek kaynaşma programı …

Devamını oku

Ne Etsen de, Çaresiz, O’na Varacaksın!

Yolculuktan vazgeçmek ya da yola devam etmek bütün mesele buydu. Bu yolda vazgeçenler de devam edenler de olmuştu. Benim cevabım ise, iki hafta kadar önce merdivenin başında beklerken kalbimde duyduğum cevabın aynısıydı. Şeyh soruyu giderek derinleştirip karmaşıklaştırdı. Bu arada kimileri tereddüde düştüler. Derken, sohbetin tam ortasına buz kesmiş bir soru …

Devamını oku

Pervane Döner

Halkayı tevhid kurulur Boyunlar Hakk’a burulur Zarplar aşkla vurulur Dervişler pervâne döner. Rufâiler döner elbet Resûle eder muhabbet Dervişlere iner rahmet Zakirler pervâne döner. Şemsi hüdâ kalbe doğar Varidatı hikmet yağar Sırrı esma ruha sığar Semazen pervâne döner. Feyzi Muhammed’den almış Deryayı hikmete dalmış Zevk ile hayrette kalmış Hayranlar pervâne …

Devamını oku

Şahidim Arzu Semadır

Şahidim arzu semadır bütün ecram ile Âşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Rusüle Yaksa da ah-ü derunum beni bu hasret ile Takati yok dilimin halimi takrire bile Ey bâd-ı saba uğrarsa yolun semt-i Harameyne Selamımı arz eyle Rasülüs-sekaleyne Bu günahkar gidişin son demi bilmem n’olacak Gelecek bir gün ecel kase-i …

Devamını oku