emrullah

TİKA’dan Geylani ve İmam-ı Azam Külliyelerine Restorasyon

TİKA Başkanı Çam, “Cumhurbaşkanımızın himayesinde Geylani Külliyesi’ndeki restorasyon çalışması başladı. İnşallah ikincisi de burada (İmam-ı Azam) başlamış olacak.” dedi. 21.02.2019   BAĞDAT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde restorasyonu süren Bağdat’taki Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi’ni ziyaret etti. Çam, külliyeye gerçekleştirdiği ziyarette, Geylani’nin torunlarından Seyyid Abdurrahman Geylani ile bir araya geldi. Seyyid Geylani, görüşme …

Read More »

TÜRKİYE SARSILMAZ BİR İMANDIR

15 Temmuz 2020   Türkiye bir imandı, yeniden tazele(n)dik, Elimizde Albayrak, bütün dünyayı yendik. Milyonlar birlik oldu, yürüdü karanlığa, Mahşerî bir geceden, imanla çıktık nûr’a Ufukta doğan güneş, millet için bayramdı. Zulmetten nûr’a çıkış, muhteşem bir destandı. Tarihin akışına yön veren önemli günler vardır. 15 Temmuz tarihi aziz milletimizin hem bir diriliş hem bir varoluş hem de yeniden şahlanış günüdür. …

Read More »

AYASOFYA TEVHİDİN SİLİNMEZ MÜHRÜDÜR!

15 Haziran 2020 Osmanlı İmparatorluğunun cihan padişahı İkinci Mehmet, 1453 yılında İstanbul’u fethederek Orta Çağ karanlığına son vermiş, sadece Bizans’ın zulmü altındaki insanları değil, şehirle birlikte mekânları da hakkın, adaletin, hürriyetin, güven ve huzurun aydınlığına kavuşturmuştur. Bu mekânların en önemlisi de Ayasofya’dır. Ayasofya, Bizans’ın başşehri Konstantinopolis’in İslambol oluşunun nişanesi, fethin sembolü ve tevhidin silinmez mührüdür. Ayasofya, çağ açıp çağ kapatarak …

Read More »

Nur-i Cemali Hakk’ın Visali

Nur-i cemali Hakk’ın visali Eyler tecelli Dil olsa hâli Talib-i Haksan Rehber dilersen Hasan’la Hüseyn Muhammed Ali Gönül sıdkı Yak Nur-i Aşkı Zikreyle Hakkı Rûz-i Hayali Kıl şeyhe hizmet Ver kalbe saffet Bulursun elbet Bedr-i Kemâli Canan gerekse Vuslat dilersen Çal tatlı nefse Seyf-i Celâli

Read More »

Hakk Bir Gönül Verdi Bana

Hakk bir gönül verdi bana Ha demeden hayrân olur Bir dem gelir şâdân olur Bir dem gelir giryân olur Bir dem sanasın kış gibi Şol zemheri olmuş gibi Bir dem beşâretden doğar Hoş bağ ile bostân olur Bir dem döner Cebrâil’e Rahmet saçar her mahfile Bir dem gelir gümrâh olur Miskin Yunus hayrân olur

Read More »

Bu Aklu Fikrile

Bu aklu fikr ile Mevla bulunmaz Bu ne yaredir ki merhem bulunmaz Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Ya Allah Hu Allah Allah Allah Allah Aşkın pazarında canlar satarlar Satarım canımı alan bulunmaz Yunus öldü deyu sala verirler Ölen insan imiş aşıklar ölmez

Read More »

Affet İsyanım Benim

Affet isyânım benim Hâlim yamân Allahım Ref’ et nisyânım benim Meded amân Allahım Defterim dolu siyâh Amelim tekmil günâh Sensin kuluna penâh Meded amân Allahım Aşkî’yi âzâd eyle Cemâlinle şâd eyle Kulum diye yâd eyle Meded amân Allahım  

Read More »

Kimi Dosta Varır

Kimi dosta varır Dosta bend olur Kimi nefse uyar Kahrolur gider Kimi tevbe eder Esfıya olur Kimi inad eder Eşkiya gider Kimi AHMED seni Uzaktan tanır Kimi yaklaşır da Kör olur gider…

Read More »

Dil Hanesi Pür-nur Olur

Dil hânesi pür-nûr olur envâr-ı zikrullâh ile İklîm-i dil ma’mûr olur mi’mâr-ı zikrullâh ile Her müşkil iş âsân olur derd-i dile dermân olur Cânın içinde cân olur esrâr-ı zikrullâh ile Ahmed seni ikrâr eder hem zikrini tekrar eder İhlâsını iş’âr eder eş’âr-ı zikrullah ile

Read More »