emrullah

Dil Hanesi Pür-nur Olur

Dil hânesi pür-nûr olur envâr-ı zikrullâh ile İklîm-i dil ma’mûr olur mi’mâr-ı zikrullâh ile Her müşkil iş âsân olur derd-i dile dermân olur Cânın içinde cân olur esrâr-ı zikrullâh ile Ahmed seni ikrâr eder hem zikrini tekrar eder İhlâsını iş’âr eder eş’âr-ı zikrullah ile

Devamını oku

SEFA GELDİNİZ ERENLER

Sefâ geldiniz erenler Kadem bastınız yârenler Hey, dost cemâlin görenler, Yardımcınız Allah olsun. Doyamadım hulgunuza, Canlar fedâ olsun size. Sizin gibi dostlar bize, Hergün gelsin mihman olsun. Âşık YUNUS, sen yan yürü Erenlere yalvar yürü Öp ellerin, gir içerû, Onlar senden râzı olsun. YUNUS EMRE 1238-1320 Eskişehir

Devamını oku

Hu Deyu

Hu deyu Hu deyu içtim şerbeti Hiçbir tatta bilmem böyle lezzeti Hu diyen kullara verir cenneti Ne güzel makamdır Hu’nun makamı Ne güzel safadır Hu’nun safası Hu deyu Hu deyu döner dervişler Varalım bakalım neye ermişler Cennet-ü âlâda bir köşk kurmuşlar Ne güzel makamdır Hu’nun makamı Ne güzel safadır Hu’nun …

Devamını oku

İLÂHİ! YÂRİ GIL BANA

İLÂHİ! YÂRİ GIL BANA İlâhi! Yâri gıl bana Ki, senden başka yârim yok. Ne yüz ile gelem sana Günahtan gayri kârim yok Allah Allah illallah Ya Muhammed şey’enlillah Ya Mürteza şey’enlillah… Ne dervişem feragatte Ne tâcı tahtı devlette Hemen kaldım mezellette Elimde bir tutanım yok. Allah Allah illallah Ya Rufâî …

Devamını oku

GİDER HAKK’A RUFÂİLER

Rufâi’nin misli yokturHer dem kerâmeti çokturDâima sözleri Hakk’tırGider Hakk’a RufâilerPîrimiz Ravza’ya vardıEl bağlayu divan durduResulallâh yedin verdiGider Hakk’a Rufâiler…Ateşte kızar gülleriYanmaz anların dilleriSeyyid Ahmed’dir pîrleriGider Hakk’a Rufâiler…TÜRÂBÎ

Devamını oku

BU AŞK BİR BAHRİ UMMANDIR

BU AŞK BİR BAHRİ UMMANDIR Bu aşk bir bahri-ummandır, Buna haddi-kenâr olmaz. Delîlim sırrı Kur’ân’dır. Bunu bilende âr olmaz. Eğer âşık isen yâre Sakın aldanma ağyâre Düş İbrahim gibi nâre Bu gülşende yanar olmaz. Seyfullah sözünde mestur Şeyhimden aldığım destur Âşık olan gayet mestur Ne söylense yazar olmaz. “Selâtullah, selâmullah …

Devamını oku

Şem’a Yanan Pervâneler

Şem’a yanan pervâneler, Gelsin beraber yanalım Aşka düşen divâneler, Gelsin beraber yanalım Yanmaktır bizim kârımız, Mahveyleriz hep varımız Âşıklardır yarânımız Gelsin beraber yanalım Gel şeyhzadem gel sen de yan, Yaş yerine dökelim kan Hak cemâlin isteyen can, Gelsin beraber yanalım Tariklerin kıtmiriyem Alim değil ben ümmiyem Sadık fakir Harputiyem Gelin …

Devamını oku

Aşıkların Eğlencesi İsm-i Zatın Ya Rabbena

Aşıkların eğlencesi İsm-i zatın ya Rabbena Canlarının dinlencesi Zikri zatın ya Rabbena Bilmeyenler bildim sanır Bulmayanlar buldum sanır Görmeyenler gördüm sanır Nur-i zatın ya Rabbena Ümmi Sinan fazlın ile Gitmek dilerle ol ile Sen mahrem eyledin hele Sırr-ı zatın ya Rabbena (Bu ilahinin devamında geçiyor.)

Devamını oku