emrullah

Canlar Canını Buldum, Bu Canım Yağma Olsun

Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun Assı ziyândan geçtim, dükkanım yağma olsun Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım Dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun Yunus ne hoş demişsin, bal ü şeker yemişsin Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun İlahi Notası:  

Read More »

Rifâî Seyyid Ahmed’dir Figanım

Rifâî Seyyid Ahmed’dir figanım Nasıl onsuz geçer bir dem zamanım Mürüvvet yâ Rifâî, sen emânım Hemân aşkın benim dînim imânım Garibim ben, cüdâ düştüm vatandan Eğer sensiz ise geçtim cihandan Ümîdim, intizârım sen, bu candan Ayırma Ken’an’ı senden, Cenân’dan Allah Allah illallah, Muhammed Resûlullah Seyyid Ahmede ’r-Rifâî hak veliyyullah İlahi …

Read More »

Hicazkâr Salavât

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammediv ve alâ, ali seyyidina Muhammed Tıbbil kulûbi ve devâiha ve âfiyetil ebdâni ve şifâiha ve nûril ebsâri ve dıyâiha ve alâ âlihi vesahbihi vesellim Nota:  

Read More »

Aşkın ile aşıklar

Aşkın ile aşıklar Yansın yâ Resûlallah İçip aşkın şarabın Kansın yâ Resulallah Şol seni seven kişi Verir yoluna başı İki cihan güneşi Sensin yâ Resulallah Şol seni sevdi Sübhan Oldun kamuya sultan Canım yoluna kurban Olsun yâ Resulallah Âşıkam ol dildare Bülbülem şol gülzâre Seni sevmeyen nâre Yansın yâ Resulallah …

Read More »

Canım Kurban Olsun

Canım kurban olsun senin yoluna, Adı güzel, kendi güzel Muhammed, Şefâat eyle bu kemter kuluna, Adı güzel, kendi güzel Muhammed Mü’min olanların çoktur cefâsı, Ahirette olur zev-u sefâsı, On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı, Adı güzel, kendi güzel Muhammed Yedi kat gökleri seyrân eyleyen, Kûrsûn üstünde ceylân eyleyen. Mi’râcında ümmetini dileyen, …

Read More »

Mevlam Ver Aşkını Bana

Mevlâm ver aşkını bana, Hayranın olayım senin, Bülbül gibi gülşeninde Nalanın olayım senin. Yandır beni, yandır beni, Aşk meyine kandır beni, Sarhoş edip döndür beni, Mestanın olayım senin. Al bende, benlik kalmasın, Kimseler halim bilmesin, Nam ü nişanım olmasın, Pinhanın olayım senin. Bu can kuşun sana uçur, Aşk meyinden bade …

Read More »

Bilmem Nideyim

Bilmem nideyim Aşkın elinden Kande gideyim Aşkın elinden Sallallahu Ala Muhammed Sallallahu Aleyke Ahmed Meskenim dağlar Gözyaşım çağlar Durmaz kan ağlar Aşkın elinden Sallallahu Ala Muhammed Sallallahu Aleyke Ahmed Varım vereyim Kadre ereyim Üryan olayım Aşkın elinden Sallallahu Ala Muhammed Sallallahu Aleyke Ahmed Yunus’un sözü Kül olmuş özü Kağ ağlar …

Read More »

Nefsin Varlığın Yıkan

Nefsin varlığın yıkan Allah Allah Allah’tır Gönül kirini yuyan Allah Allah Allah’tır Diz çöktüm şeyh önüne Girdim gönül evine Doladığı dilime Allah Allah Allah’tır Muhiplerin sevdası Dervişlerin cefası Ariflerin irfanı Allah Allah Allah’tır Canım içinde canân Gönlüm içinde iman Ruhuma neşe salan Allah Allah Allah’tır Sultanların sultanı Cümle cihanın canı …

Read More »

Lûtfettin Ben Kuluna

Lûtfettin ben kuluna Girdim tevhid yoluna Feda oldum uğruna La ilahe illallah Kaldırdın gafletimi Yok ettin nisbetimi Fetheyledin kalbimi La ilahe ilallah Yaktın aşkın narına Çıkardın didarına Garkettin envarına La ilahe illlalah Elimden sen tutarsın Ne istersen yaparsın Sen fail-i muhtarsın La ilahe illallah AHMED diler Rabbinden Ayırmasın zikrinden Her …

Read More »