emrullah

Ya Hannan Ya Mennan

Ya Hannan Ya Mennan Ya Zel-cudi vel ihsan Sebbit kulubel alel iman Nercu afveke vel ğufran La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Merhaba merhaba Şehri Ramazan merhaba Merhaba merhaba Şehri Ramazan merhaba (Elveda elveda Şehri Ramazan elveda) Evvel Hu ahir Hu Zahir Hu Batin Hu Ya Hu Ya Hu Ya Meliku …

Read More »

Kabe’nin Yolları Bölük Bölüktür

Kabe’nin yolları bölük bölüktür Benim yüreciğim delik deliktir Dünya dedikleri bir gölgeliktir Cânım Kâbe’m varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana Eşim, dostum yüklesinler yükümü Komşularım helal etsin hakkını Görmez oldum ırağ ile yakını Cânım Kâbe’m varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana Ak mermerden döşetmişler yolunu Gümüş kuşak kuşatmışlar belini Altından …

Read More »

Gençlerimizle İftar ve Sosyal Etkinlik Programı Yapıldı

İrfan Vakfı Merkezi ve Esma Hatun Camii çevresindeki ortaokul ve lise öğrencisi seviyesindeki gençlerimizle vakıf merkezinde bir araya gelerek iftar programı, kısa film okumaları, tanışma oyunları oynayarak birlikte hoş vakit geçirmek suretiyle gençlerimizin milli ve manevi değerler kazanmasına destek olduk.

Read More »

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ Hasta gönlüme nazar kıl kalbime sensin devâ Derdime dermân olan ancak cemâlin nûrudur İsmini anmakla dâim her gönül bulur safâ Cümle âlem halkı muhtâcdır senin ihsânına Sever-i âlem efendim menba’-i cûd ü sehâ Hânedan-ı ehl-i beyte âşık-ı sâdık olan Sıdk ile bende olur eyler …

Read More »

Devrân Bu Devrân

Devrân bu devrân Seyrân bu seyrân Meydan bu meydan Merdan-ı aşka Ko kıyl ü kâli Bul ehl-i hali Gözle visâli Cânân-ı aşka Gökler felekler İns ü melekler Hak’dır dilekler İrfan-ı aşka Açıkdır bu yol Nurdur sağı sol Er isen kul ol Şahan-ı aşka Kaynak: https://dilbeyti.com/gufteler/devran-bu-devran Nota: Okunuş:

Read More »

Çünki bildim mü’minin kalbinde Beytullah var

Çünki bildim mü’minin kalbinde Beytullah var Niçün izzet etmedin ol evdeki Allah var / Allah Allah Zikrullah var Her ne var Adem’de var Adem’den iste Hakk’ı sen, Olma İblis-i şaki Adem’de sırrullah var / Allah Allah Sırrullah var Pes enel hak defterinden al sebk ey zat-ı hak, Dem be-dem batıl tasavvur …

Read More »

Cem olmuş dervişleri

Cem’ olmuş dervîşleri Pîrim Abdülkâdir’in Yolunda sâdıkları Pîrim Abdülkâdir’in Elim verdim eline Kurbân olam diline Cânlar fedâ yoluna Pîrim Abdülkâdir’in Arısının balıyam Bahçesinin gülüyem Bâğının bülbülüyem Pîrim Abdülkâdir’in İnkâr eden ol eri Mürşid eder şeytânı Aslı dürür Geylânî Pîrim Abdülkâdir’in Sana direm ey kişi Kalbden çıkar teşvîşi Oda yanmaz dervîşi …

Read More »

Bu âlem buldu nûrunla bidâyet yâ Resûlallah

Bu âlem buldu nûrunla bidâyet yâ Resûlallah Yine sende bulur âlem nihâyet yâ Resûlallah Sana tâzîm için gönderdi “Cibrîl-i Emîn”i Hâk Seni dergâhına Hakk etdi dâ’vet yâ Resûlallah Şeb-i mi’râc husûsî bir tecellîdir sana yoksa Bütün ânın senin mi’râc-ı izzet yâ Resûlallah Seni gören görür Hakk’ı ki sen mir’ât-ı Rahmân’sın …

Read More »

Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed

Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed Allahümme salli ‘alâ Muhammed Rûz-i mahşerde bize ede meded Allahümme salli ‘alâ Muhammed Nûru anın kalbini pür-nûr eder Zikri gönül milkini ma’mûr eder Çok salavât âdemi mesrûr eder Allahümme salli ‘alâ Muhammed Nâil olam dersen eğer devlete Eyle ibâdet Cenâb-ı Hazret’e Ver salavât rûh-i …

Read More »