emrullah

Aşkınla cihân beste

Aşkınla cihân beste Lutfeyle inâyet kıl Derdinle bu cân haste Lutfeyle inâyet kıl Âşıklara ihsân et Derdlilere dermân et Vuslat yolun âsân et Lutfeyle inâyet kıl Ey rahmeti çok Rahmân Âlem gözüme zindân Uçarsa kafesden cân Lutfeyle inâyet kıl Rahmân u Rahîm’imsin Gufrân-ı Azîm’imsin Sultân-ı Kerîm’imsin Lutfeyle inâyet kıl Bülbül …

Read More »

Âşık oldum bende-i cânaneyim

Âşık oldum bende-i cânaneyim Bahra düştüm talibi dürdâneyim Bâl-ü perden geçmişem pervaneyim Yanayım şem-i rûşen yanayım Aşk dürur aşıklara şeyda kılan Aşk dürür aşıkları rüsvâ kılan Aşk dürur her gûşe de gavgâ kılan Yanayım şem-i rûşen yanayım Cümle uşşâka vefâ matlüb dürür Ehl-i aşk olmak vefâlı hüb dürür Çünkü yakmak …

Read More »

Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler

Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler Yolda duralım kâim Mevla görelim n’eyler Sen sanmadığın yerde Şayet açıla perde Dermân erişe derde Mevla görelim n’eyler Gündüz olalım sâim Gece olalım kâim Allah diyelim dâim Mevla görelim n’eyler N’itdi bu Yûnus n’itdi Bir doğru yola gitdi Bir pîr eteğin tutdu Mevla görelim …

Read More »

Akil Olan Fikreder

Akil olan fikreder her haliyle şükreder Cümle mahluk zikreder Lailahe illallah Helal lokma yiyelim Hakk’a boyun eğelim Allah Allah diyelim Lailahe illallah Allah deyip seninle Rabbim her an seninle Zikret daim dilinle Lailahe illallah Yaşlar aksın gözünden nur parlasın yüzünden Gayrı çıksın özünden Lailahe illallah Kevserinden içelim hep sıratı geçelim …

Read More »

Es-subhu bedâ min tal’atihî

Es-subhu bedâ min tal’atihî Ve’l-leylü decâ min vefratihî Sabah, nûrunu O’nun çehresinden almışdır, gece de karanlığını O’nun siyah saçlarından almışdır. Fâka’r-rusulâ fadlen ve ‘ulâ Ehde’s-sübülâ li delâletihî O, fazîlet ve ulviyyet bakımından bütün resûllerden üstündür. Hidâyet yolunda en mükemmel rehber de O’dur. Kenzü’l keremi mevle’n-ni’ami Hâdi’l-ümemi li şerî’atihî O, cömertliğin …

Read More »

Bizi Kınamayın

Bizi kınamayın Hakk’ı sevenler Küllü boş değildir aşka düşenler Aşka düşenlerin gözü yaşlıdır Aşk ateşiyle daim pişmelidir (Nakarat) Damla düşmeyince göl bulanır mı Rüzgar esmeyince dal sallanır mı Allah’ı zikreden kul kınanır mı Dil Allah demezse kalp uyanır mı Celal’e layık oldu kırklar yediler Erkân gösterdiler hizmet verdiler Taşradan bu …

Read More »

Aşkıma Aşk Kat

Aşkıma aşk kat derdime dert kat Zikredem kat kat efendim dermanım sen ol Seni bana sat beni sana sat Kâr olsun kat kat efendim pazarım sen ol Gözümde gören dilimde dönen Hep alıp veren efendim sevgilim sen ol Ahmet Hakk yolda nazar et burda Elimden tutta efendim yoldaşım sen ol …

Read More »

Vakt-i Seher’de Açıla Perde

Vakt-i seherde Açıla perde Düştüğüm yerde Dermân sendendir İhsân sendendir Düşmüşem kaldır Minnetim oldur Ağladım güldür Dermân sendendir İhsân sendendir Benem bî-çâre Kaldım âvâre Yürek pür-yâre Dermân sendendir İhsân sendendir Nefs-i zâlimi Gözle hâlimi Sundum elimi Dermân sendendir İhsân sendendir Dervîş Himmet’e Çâre vuslata Derd-i firkate Dermân sendendir İhsân sendendir …

Read More »

Tevhid Etsin Dilimiz

Tevhîd etsin dilimiz Pâk olsun hem kalbimiz Sırlar görsün gözümüz Lâ ilâhe illallâh Dervişler tevhîd eder Kalbinin pasın siler Erenler yolun güder Lâ ilâhe illallâh Tevhîd îman tapusu Gider nârın korkusu Açar cennet kapusu Lâ ilâhe illallâh Münkire kulak asmaz Tehdîdinden hiç korkmaz Dervîş devrânsız durmaz Lâ ilâhe illallâh Nûreddîn’in …

Read More »