emrullah

Bilenler Vech-i Canânı

Bilenler vech-i cânânı bu cism ü cânı neylerler, Görünse şemsin envârı meh-i tâbânı neylerler. Bügünkü cennet-i irfâna dâhil olsalar uşşâk, Yarınki va’d olan hûri veya gılmanı neylerler. Hicaz İlahi Notası: AHToplulugu · Hadi Duran – Bilenler Vechi Cananı

Devamını oku

Âmennâ Söyledik İkrâr Eyledik

Âmennâ söyledik ikrâr eyledik Erenler bezminde “lâ şek”cesine Bâğ-ı ma’rifetde yetiştik bittik Bûy aldık bir gülden çiçekcesine Gel gönül ârif ol haddini bil sen Semî’dir Basîr’dir etme şek gümân “El hakku ezhârun mine’ş şems” iken Sofu inâd eder eşşekcesine Söylesem kelâmım gelmez takrîre Nutk-i derûnumuz sığmaz tefsîre Îmân ettik ikrâr …

Devamını oku

Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

Derdim çoktur hangisine yanayım hu Ah yine tazelendi yürek yaresi hu Ben bu derde kande derman bulayım hu Meğer dost elinden ola çaresi hu Dildar ile muhabbete doyulmaz hu Muhabbetten kaçan insan sayılmaz hu Münkir üflemekle çerağ söyünmez hu Tutuşunca yanar aşkın çırası hu Pir Sultan Abdalım yüksek uçarsın hu …

Devamını oku

Gül Yüzünü Rüyâmızda

Gül yüzünü rüyâmızda Görelim yâ Resûlallâh Gül bahçene dünyâmızda Girelim yâ Resûlallâh Aşkınla yaşarır gözler Firakınla yanar özler Mübârek Râvza’na yüzler Sürelim yâ Resûlallâh Sensin gönüller sultânı Getirdin yüce Kur’ân-ı Uğruna tendeki cânı Verelim yâ Resûlallâh İlahi Notası: Kaynak: https://www.dilbeyti.com/besteler/211

Devamını oku

Ey Allahım Beni Senden Ayırma

Ey Allahım beni senden ayırma Beni senin dîdârından ayırma Sararuben solup döndüm hazâna İlâhî hazânımı daldan ayırma Seni sevmek benim dînim îmânım İlâhî dîni îmândan ayırma Şeyhim güldür ben anın yaprağıyam İlâhî yaprağım gülden ayırma Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem İlâhî bülbülüm gülden ayırma Balığın cânını suda dediler İlâhi balığım …

Devamını oku

Sevdim Seni Ma’bûduma Cânân Diye Sevdim

Sevdim seni ma’bûduma cânân diye sevdim Bir ben değil âlem sana kurbân diye sevdim Mahşerde nebîler bile senden meded ister Gül yüzlü melekler sana hayrân diye sevdim Evlâd-ı ıyâlden geçerek ravzana geldim Ahlâkını medh etmede Kur’ân diye sevdim Kurbanın olan şah-ı rusul, kovma kapından Didarına müştak olacak, Yezdan diye sevdim

Devamını oku

İsm-i Sübhân Virdin Mi Var

İsm-i Sübhân virdin mi var Bahçelerde yurdun mu var Bencileyin derdin mi var Garîb garîb ötme bülbül Ötme bülbül ötme bülbül Derdime derd katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir derd de sen katma bülbül Bilirim âşıksın güle Gülün hâlinden kim bile Bahçedeki gonca güle Dolaşıp söz atma bülbül Bilirim …

Devamını oku

Gani Mevlam Nasip Etse

Gani Mevlâm nasip etse Varsam ağlayı ağlayı Medine de Muhammed’i Görsem ağlayı ağlayı Delil yapışsa elime Lebbeyk öğretse dilime İhram bezini belime Sarsam ağlayı ağlayı Sana altın oluk sana Gören hayran olur sana Kara donlu Kâbe sana Varsam ağlayı ağlayı Çevre yanı kesme kaya El kaldırıp âmin diye Arafat’daki vakfeye …

Devamını oku

Abdülkâdiri’l-Geylânî – Uşşak Şuğul

Abdülkâdiri’l-Geylânî zü’t-tasrîfi fi’l-ekvâni Yâ mevlâye ferdâ anhü rıdvânen ‘alâ rıdvâni Yâ Rabbi bi Muhyeddîni vec’al lî mecde’t-temkîni Atfen lî Behâeddîni ve’l-abdi za’îfi’l-hâli El-kutbü’l veliyyü’l-eşheb ve’l gavsü’t-türra’l-müzehheb Fedhul lî hâmahû veşreb min hamri’s-safâ ve’l-âlî

Devamını oku