İsa Sarıkaş

HAYIF BENİM BUNCA GEÇEN ÖMRÜME

Hayıf benim bunca geçen ömrüme Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş Hû dedikçe safâ verir cânıma Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş E’Bûbekir hırkasın abâ biçdiler Aşk şerâbın kana kana içdiler Ömer Osman Ali böyle göçdüler Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş Dervîşin birisi Bayezid Bestâm Dervîşlikde buldu derdine dermân Tahtını terk etdi …

Read More »

DÜŞTÜM AŞKIN SELİNE

Düştüm aşkın seline Vardım Bağdat iline Meftûn oldum gülüne Sultân Abdülkâdir’in Belî dedim sözüne Bel bağladım özüne Âşık oldum yüzüne Sultân Abdülkâdir’in Kıyâmında Hû dedim Aşk lokmasından yedim Ezkârını belledim Sultân Abdülkâdir’in.. Gülünü tâc eyledim Derde ilâc eyledim Sırrın ihrâc eyledim Sultân Abdülkâdir’in Ehlullah durur saf saf Rüku’a varır etrâf …

Read More »

Münâcât – Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî

MÜNÂCÂT Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî Zahm-ı dilime senden olur çâre ilâhî Bir mücrim ü âsî kulunum rûy-i siyahım Afvınla nazar kıl bu günâhkâre ilâhî Bakma yüzünün kâresine rûz-i cezâda Bağışla beni Ahmed-i Muhtâr’e ilâhî Ol günde bırakma kerem et hâib ü hâsir Isyânım ile eyleme âvâre ilâhî Nefsim hevesiyle …

Read More »