Ay Dahi Güneş Dahi

Ay dahi, Güneş dahi,
Nûrundan Muhammed’in
Cümle şekerler tadı,
Tadından Muhammed’in.

Muhammed bir denizdir,
Cümle yerleri tutmuş,
Evliyalar cümlesin
Mahlinde Muhammed’in

Evliyâlar geldiler,
Sâf sâf olup durdular,
Cânlar fedâ kıldılar,
Yolunda Muhammed’in

Yetmiş bin hacı gider,
Malı mülkü terkeder,
Varıp ziyâret eder;
Ravzâsın Muhammed’in.

Derviş YÛNUS miskindir,
Eksikliği mücrimdir,
Her kim yetmez mahrûmdur
Hûnunu Muhammed’in

Check Also

Allah Bize Lutfetti Şükür Elhamdülillah

Allah bize lutfetti şükür elhamdülillah Ni’metine gark etti şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû …