BANA ALLAH’IM GEREK

Neyleyeyim dünyayı
Bana Allahım gerek
Gerekmez mâsivayı
Bana Allahım gerek.

Ehli dünya dünyada
Ehli ukba ukbada
Her biri bir sevdada
Bana Allahım gerek.

Fâni devlet gerekmez
Türlü zînet gerekmez
Haksız cennet gerekmez
Bana Allahım gerek.

Bülbül güle eder zâr
Pervaneyi yıkmış nâr
Her kulun bir derdi var
Bana Allahım gerek.

Beyhûde hevâyı ko
Hakkı bulagör ya hu
Hüdâyî’nin sözü bu
Bana Allahım gerek

AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
1543 – 1628 İst. Üsküdar

İlahiler

Kasideler