BİHAMDİLLAH DEREM ALLAH

BİHAMDİLLAH DEREM ALLAH

Bihamdillah derem Allah
Alup aklımı fikrullah
Hamdilillah derem Allah
Alup aklımı fikrullah.

Dilimde Zât’ın esmâsı
Bana üns oldu zikrullah
Selâtullah, selâmullah
Aleyke ya Resulallâh.

Ben ol pervaneyem geldim
Cemâlin şem’ine yandım
Yanuben küllü kül oldum
Beni mahvetti aşkullah.

Bu tevhitten murat ancak
Cemâli-Zât’a ermektir
Görünen kendi Zâtıdır.
Değildir sanma gayrullah.

Gönül aynasını sufi
Edegör kalbini safi
Açılır sana bir kapı
Ayân olur cemâlullah.

Şemsi Tebriz bunu bilir
Ehad kalmaz fenâ bulur
Bu âlem külli mahvolur
Hemen bâki kalır Allah.

ŞEMSİ TEBRİZÎ
1185 – 1247 Konya

Saba İlahi

Rast İlahi