BU ABDAL POSTUDUR

Bu abdal postudur sakın hor bakma
Erenler üstüne deriyi bağlar
Kurb u ilâhiye vasıl olanlar
Soyunur kemhayı deriyi bağlar

Arif kibr eylemez hâle varınca
Süleyman’a ne söyledi karınca
Şol Ali kahraman gence varınca
Kuşanır Zülfikâr deriyi bağlar

Varında yokunda olma cihanın
Ârif isen mahvet ad ile şânın
Hak’tan Peygamber’e inen Kuran’ın
Mücellit üstüne deriyi bağlar

Gerçek derviş isen hani teberin
Acep var mı bu âlemden haberin
Vücudunda üçyüz altmış damarın
Halıkı üstüne deriyi bağlar

Ayağın depredip çıkarma saftan
Cihanı yarattı Nun ile Kef’ten
Güneş baş gösterse kulle’i kaftan
Her sanatın pîri deriyi bağlar

Anka bezirganım alın bac’ımdan
Ser verir sır vermem ölsem acımdan
Mihnet-i dünyanın cevri ucundan
Bu sefil İrşadi deriyi bağlar

İRŞÂDİ BABA
? – 1883 Bayburt