BU AŞK BİR BAHRİ UMMANDIR

BU AŞK BİR BAHRİ UMMANDIR

Bu aşk bir bahri-ummandır,
Buna haddi-kenâr olmaz.
Delîlim sırrı Kur’ân’dır.
Bunu bilende âr olmaz.

Süregeldik ezelîden
Pîrim Muhammed Ali’den
Şarabı lem-yezelîden
İçenlere kanar olmaz.

Eğer âşık isen yâre
Sakın aldanma ağyâre
Düş İbrahim gibi nâre
Bu gülşende yanar olmaz.

Kıyamazsan, başu cana
Irak dur, girme meydana
Bu meydanda nice başlar
Kesilir, hiç soran olmaz.

Hakk ile hak olanlara
Kendi özün bilenlere
Hak yolunda ölenlere
Kan bahası dinar olmaz.

Bak şu Mansur’un işine
Halkı düşürmüş başına
Enel-Hakk’ın firaşına
Düşenlere timar olmaz.

Seyfullah sözünde mestur
Şeyhimden aldığım destur
Âşık olan gayet mestur
Ne söylense yazar olmaz.

“Selâtullah, selâmullah
Aleyke ya Resulallah
Selâtullah, selâmullah
Aleyke ya Habiballah.”

Seyyid Nizamoğlu
SEYYİD SEYFULLAH
? – Temmuz 1601 İst. Silivrikapı