CANANI İNCİTME

Cananı incitme câna
Tendeki cânın incinir.
Kimseye rencetme cânâ
İnci mercân incinir.

Zulmeyleme bir ferde sen
Gelmeyesin bin derde sen
Olur isen zulme resen
Ruhi revânın incinir.

Eğer yola gider isen
Oyun, laib eder isen
Kebairi yeder isen
Senden cinânın incinir.

Edeb, haya gider elden
Nuru iman çıkar dilden
Mahvolur irfan gönülden
Rahmı Rahman’ın incinir

Rahı Hak’tan dûr olma sen
Gözlü iken kör olma sen
Merkeb gibi hor olma sen
Pirü civânın incinir.

Terk edersen şeriatı
Reddedersen tarikatı
Bulamazsın hakikati
Lutfi imânın incinir.

LUTFİ
(Alvarlı Muhammed Efe Hazretleri)
1831 – 1956 Hasankale