Dergah İlahiler Kasideler

GİDER HAKK’A RUFÂİLER

Rufâi’nin misli yokturHer dem kerâmeti çokturDâima sözleri Hakk’tırGider Hakk’a RufâilerPîrimiz Ravza’ya vardıEl bağlayu divan durduResulallâh yedin verdiGider Hakk’a Rufâiler…Ateşte kızar gülleriYanmaz anların dilleriSeyyid Ahmed’dir pîrleriGider Hakk’a Rufâiler…TÜRÂBÎ

Read More »

Rufai’dir Hem Şahları

Rufai’dir hem şahları Ne güzeldir dergâhları Çeker virdi sabahları Rufâî’nin dervişleri… Rufâî’dir sultanları Altı tarîk pîrânları Bağlamışlar şeytanları Rufâî’nin dervişleri… Çabuk aşka geliyorlar Nice hikmet görüyorlar Hak yoluna ölüyorlar Rufâî’nin dervişleri… Halka zikri ateş gibi Hay esmâsı şimşek gibi Meclisleri uçmak gibi Rufâî’nin dervişleri… Şeyh Mustafa mürşîdimiz Rufâî’dir hem pîrimiz Gören bilir her hâlimiz Rufâî’nin dervişleri… Âşık Sadık neler derim …

Read More »

Şem’a Yanan Pervâneler

Şem’a yanan pervâneler, Gelsin beraber yanalım Aşka düşen divâneler, Gelsin beraber yanalım Yanmaktır bizim kârımız, Mahveyleriz hep varımız Âşıklardır yarânımız Gelsin beraber yanalım Gel şeyhzadem gel sen de yan, Yaş yerine dökelim kan Hak cemâlin isteyen can, Gelsin beraber yanalım Varın sorun şu bülbüle, Neden âşık olmuş güle Anın için düşmüş dile, Gelsin beraber yanalım Gel şeyhzadem gel sen de …

Read More »

Uyan Bu Gafletten

Uyan bu gafletten divâne gönül Zerre kadar derdi olan uyumaz Vazgeç tembellikten bîçâre gönül İsm-i celâl virdi olan uyumaz Bir kişiye Hak hidayet getirir Uyku tutmaz gece kalkar oturur Günâhını göz önüne getirir Dizin döver olur pişmân uyumaz Âşıklar uyumaz aşka gelerek Dertliler uyumaz yaşın silerek Başlar soyunmaya güller gülerek Ağlar bülbül eder figân uyumaz Hâfız olan okur Kur’ân seherde …

Read More »

Semaver

Semaveri kurdum düze, Şeyhim himmet etsin bize, Ehli tarik cümlemize, Hüner senin ay semaver. Yan semaver dön semaver Sende bir hal var semaver Semaverin üstü çiçek Getirin çayları içek Çay yoğusa burdan göçek Hüner senin ay semaver. Semaverin kulpu iki, Kaynadıkça çeker zikri, İçek çayı edek şükrü, Hüner senin ay semaver. Semaveri kuruyorum Karşısında duruyorum Şimdi çayı umuyorum Hüner senin …

Read More »

Biz Kur’an’ın Hâdimleri

Biz Kur’an’ın hâdimleri Pür imanlı ve zindeyiz Bu yoldan dönmeyiz asla Peygamberin izindeyiz Hak habibim dedi ona Bizden feda can uğruna Âlem şahit olsun buna Peygamberin izindeyiz İslamın nuru gürsesi Kaldırdı zulmeti ye’si Âlemlerin efendisi Peygamberin izindeyiz O’dur âhir hak peygamber O’na selam salât gönder Cihanda en büyük önder Peygamberin izindeyiz O’nu sev sen O’nu tanı O’dur tende canlar canı …

Read More »

Bizden Selam Götürün

Geçtiğiniz yollara Bizden selam götürün Hak-dost diyen dillere Bizden selam götürün Kutlu Hicaz çölüne Hakk’ın solmaz gülüne Ol Müminler seline Bizden selam götürün Girenler dostun bağına Düşmez küfrün ağına Mübarek Nur Dağı’na Bizden selam götürün Yağan Nur-i Hüdaya Merve ile Safa’ya Muhammed Mustafa’ya Bizden selam götürün Yalvarıp Rabbimize Dualar edin bize Muazzam Kabe’mize Bizden Selam götürün Her yönelen Allah’a Çıkar …

Read More »

Hani Bizden Evvel Gelen Veliler

Hani bizden evvel gelen veliler, Bunu böyle buyurmuştur ulular, Âb-ı Kevser ırmağından dolular, İçer cân u dilden tevhid edenler. Sür tevhidi gözün gönlün açıla, Varma Hakk›ın dergâhına suç ile, Sırat köprüsünü âsân vechile, Geçer cân u dilden tevhid edenler. Hakk›ın nûru gitmez ânın yüzünden, Silinir perdeler ânın gözünden, Zâhir ü bâtınu ânın yüzünden, Açar can u dilden tevhid edenler. Gel …

Read More »

Gariplik Tuttu Boynumdan

Gariplik tuttu boynumdan, Büker Mevlâ’ya Mevlâ’ya. Gözüm, her derdi gönlümden, Döker Mevlâ’ya Mevlâ’ya. Dolaştım beldeler boylar, Urum, Türkmen, Arap Köyler, Pınarlar, Çeşmeler, Çaylar, Akar Mevlâ’ya Mevlâ’ya. İnandım, Aşk-ı mutlak bir, Gönül bir, sevgi bir, Hak bir; Dilim doksan dokuz tekbir, Çeker Mevlâ’ya Mevlâ’ya. İlahi, zincirim çözüldü; Kaçıp gitmem, sözüm sözdür. Benim hürriyetim gözdür, Bakar Mevlâ’ya Mevlâ’ya. Tutun gönlüm hazır dal …

Read More »

CANANI İNCİTME

Cananı incitme câna Tendeki cânın incinir. Kimseye rencetme cânâ İnci mercân incinir. Zulmeyleme bir ferde sen Gelmeyesin bin derde sen Olur isen zulme resen Ruhi revânın incinir. Eğer yola gider isen Oyun, laib eder isen Kebairi yeder isen Senden cinânın incinir. Edeb, haya gider elden Nuru iman çıkar dilden Mahvolur irfan gönülden Rahmı Rahman’ın incinir Rahı Hak’tan dûr olma sen …

Read More »