Dergah İlahiler Kasideler

Derman Arardım Derdime

Derman arardım derdime Derdim bana derman imiş Bürhan sorardım aslıma Aslım bana bürhan imiş Sağu solum gözler idim Dost yüzünü görsem deyü Ben taşrada arar idim Ol can içinde can imiş Öyle sanırdım ayriyem Dost gayridir ben gayriyem Benden görüp işiteni Bildim ki ol canan imiş Savm ü salat ü …

Devamını oku

Arzu-hâl İçin Sultana Geldim

Arzu-hâl için sultana geldim Sâilem, lütfu ihsana geldim. Derdi firaka derman aradım Ben ol tabibe dermana geldim. Can kulağıyla hüsnünü duyup Şem-i cemâle pervane geldim. Aşkına oldum anın giriftâr Kalmadı aklım divane geldim. Âmâde olmuş çün hamri safi Nûş eyleyûben mestane geldim. Bağladı aşkı, zühdü takvamı İlmi amelden, bîgâne geldim. …

Devamını oku

Sen Derviş Olamazsın

Dervişlik der ki bana; Sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, Sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, Gözü dolu yaş gerek. Koyundan yavaş gerek, Sen derviş olamazsın. Döğene elsiz gerek, Söğene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek, Sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, Çok maniler dokursun. Vara, yoğa kakırsın, Sen …

Devamını oku

Pervane Döner

Halkayı tevhid kurulur Boyunlar Hakk’a burulur Zarplar aşkla vurulur Dervişler pervâne döner. Rufâiler döner elbet Resûle eder muhabbet Dervişlere iner rahmet Zakirler pervâne döner. Şemsi hüdâ kalbe doğar Varidatı hikmet yağar Sırrı esma ruha sığar Semazen pervâne döner. Feyzi Muhammed’den almış Deryayı hikmete dalmış Zevk ile hayrette kalmış Hayranlar pervâne …

Devamını oku

Şahidim Arzu Semadır

Şahidim arzu semadır bütün ecram ile Âşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Rusüle Yaksa da ah-ü derunum beni bu hasret ile Takati yok dilimin halimi takrire bile Ey bâd-ı saba uğrarsa yolun semt-i Harameyne Selamımı arz eyle Rasülüs-sekaleyne Bu günahkar gidişin son demi bilmem n’olacak Gelecek bir gün ecel kase-i …

Devamını oku

Ben Bu Meclislerde

Ben bu meclislerde hayretler gördüm Uyudum uyandım hep ayan gördüm Habibin nurunu yanarken gördüm Ben Hû demeyince eğlenemem Hû Semâda melekler hu diye döner El ele vermişler Hakk’a giderler Habîbin nûrunu tavaf ederler Ben Hû demeyince eylenemem Hû… Bir çeşme yaptırdım mermer taşından Suyunu akıttım gözüm yaşımdan Hiç fayda görmedim …

Devamını oku

Halkayı Zikre Girmek

Halkayı zikre girmek Tazelendirir canı Darbı tevhid eylemek Nurlandırır insanı. Safi olan emekler Razı eder Mevlâ’yı O deryanın damlası Sallar arşı âlâyı. Rahmet ırmağı Hakk’ın Nedamet gözyaşları Bu yol Hakk’a pek yakın Götürür dervişleri. Bol eser feyzin yeli Huzur bulur bu canlar Çağlar muhabbet seli Gönüllere nur damlar. Benzi sarı …

Devamını oku

Tarikat Gurb-u Rahman’dır

Tarikat gurb-u Rahman’dır Hakikat sırrı Sübhan’dır Bu meydan âlâ meydandır Bu meydan özge meydandır… Tarikat özge açılır Âleme rahmet saçılır Münkir, münafık seçilir Bu meydan âlâ meydandır… Meydana münkir gelemez Gelse de can sefâ bulmaz Burda açılan gül solmaz Bu meydan âlâ meydandır… Meydana gelen âşıklar Ciğeri dosta yanıklar Acep …

Devamını oku

Mevlam Ver Aşkını Bana

Mevlâm ver aşkını bana, Hayranın olayım senin, Bülbül gibi gülşeninde Nalanın olayım senin. Yandır beni, yandır beni, Aşk meyine kandır beni, Sarhoş edip döndür beni, Mestanın olayım senin. Al bende, benlik kalmasın, Kimseler halim bilmesin, Nam ü nişanım olmasın, Pinhanın olayım senin. Bu can kuşun sana uçur, Aşk meyinden bade …

Devamını oku

Rufai’dir Hem Şahları

Rufai’dir hem şahları Ne güzeldir dergâhları Çeker virdi sabahları Rufâî’nin dervişleri… Rufâî’dir sultanları Altı tarîk pîrânları Bağlamışlar şeytanları Rufâî’nin dervişleri… Çabuk aşka geliyorlar Nice hikmet görüyorlar Hak yoluna ölüyorlar Rufâî’nin dervişleri… Halka zikri ateş gibi Hay esmâsı şimşek gibi Meclisleri uçmak gibi Rufâî’nin dervişleri… Şeyh Mustafa mürşîdimiz Rufâî’dir hem pîrimiz …

Devamını oku