Dergah İlahiler Kasideler

Bülbülden Bir Nida Geldi Güllere

Bülbülden bir nida geldi güllere Sefasın sürmeden geçti gidiyor Üftadeler yalın ayak yollara Ağlayu ağlayu düştü gidiyor Bülbüller kokuyu güllerden alır Mecnun dağa çıkar Leylâ’yı bulur Leyla Leyla derken Mevlâ’yı bulur Mevlâ’nın aşkına yandı gidiyor Pîrim Abdulkadir giyer yeşili Nur gibi parlıyor yüzü elleri Ceddini sorarsan Muhammed Nebi Bülbül güle …

Read More »

GELİN ALLAH DİYELİM

Gelin Allah diyelim Kalpten pası silelim Âlemler seyredelim Allah Allah dedikçe. Nerde tevhid çekilir Melekler sâf sâf gelir Hepsi tekbir getirir Allah Allah dedikçe. Zikr-i Hakk’a başlandı İsm-i Celâl hızlandı Arş-ı âlâ sallandı Allah Allah dedikçe. Bağlı kapı açılır Hak bâtıldan seçilir Gizli sırlar açılır Allah Allah dedikçe. Gönüller şâdan …

Read More »

EY GÖNÜL BAKMA CİHÂNA

Ey gönül bakma cihana, gün gelir seyran gider Durma ağla gözlerim gel, bu kafesten can gider Sağlığı sen bil ganimet, gönlünü ezkâre ver Çağrılır kabre girersin, sonra bu meydan gider Sıdk ile Allâh›a kul ol, mâl ü dünyâ fitnedir Bir kefen giyip gidersin,servet ü sâman gider Var mı hiçbir fert …

Read More »

EZELDEN AŞK ODINA

Ezelden aşk odına yana geldim Anınçün ta ebed mestane geldim Eğer nûş etmez isen sen bu meyden Deme zahid ki ben insana geldim İçe bir cür’a ger rahip bu meyden Koyup küfrü diye imana geldim Olan meyhane-i vahdette mey-nûş Çağırır küfr ile imana geldim Saray-ı vahdet olmuşken makamım Bu kesret …

Read More »

DOST

Dilerse gözümü giryân iden dost Dilerse bağrımı biryân iden dost Dilerse hâk ile yeksân iden dost Dilerse lûtf ile ihsân iden dost Dilerse gönlümü handân eyleyen Dilerse cânımı cânân eyleyen Dilerse sırrımı ayân eyleyen Dilerse damlayı ummân iden dost Dilerse su gibi akıp çağlatan Dilerse yel gibi esip söyleten Dilerse …

Read More »

HİÇ BULUNMAZ AKRANI

Hiç bulunmaz akranı Mahzı lütfi Yezdâni Gavsul Azam Geylani Sultan Abdulkadir’in Kutuplar hep hadimi Yerde gökte var namı Pek büyüktür makamı Sultan Abdulkadir’in Evliya derbanıdır Asfiya hayranıdır Arşı kürs meydanıdır Sultan Abdulkadir’in Dergâhında himmet var, Devranında hikmet var, Kapısında rahmet var, Sultan Abdulkadir’in Talibi matlub olur Matlubu mahbub olur Dervişi …

Read More »

HAK ŞERLERİ HAYR EYLER

Hak şerleri hayreyler Zannetme ki gayreyler Ârif onu seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Hakk’ın olacak işler Boştur gam-u teşvişler Ol hikmetini işler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Deme şu niçin şöyle Yerincedir ol öyle Bak sonunu seyreyle Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Hiç kimseye hor bakma …

Read More »

GERÇEK ÂŞIKLARA SALÂ DENİLDİr

Gerçek âşıklara salâ denildi Dertli olan gelsin, dermanı buldum Âh ile vâh ile cevlân ederken Canımın içinde cananı buldum Akar gözlerimden yaş yerine kan Zerrece görünmez gözüme cihan Deryalar nûş edip kanmaz iken can Âşıklar kandıran ummanı buldum Âşıklar meydana doğru varırlar Erenler cem›olmuş verir alırlar Cümle evliyalar divan dururlar …

Read More »

EVLİYA’YA EĞRİ BAKMA

Evliya’ya eğri bakma, Kevn-i mekan elindedir, Mülke hüküm süren odur, İki cihan elindedir. Hak anı bunda gönderdi, Kullarını irşad için, Kime diler iman verir, Kahr-ı ihsan elindedir. Hakk zâtıyle sıfatıyle, Tecelli eyledi anda, Varlığı Hak varlığıdır, Emr-i Sübhan elindedir. Sen anı öyle sanırsın, Sencileyin bir Âdem’dir, Evliya’nın sırrı vardır, Gizli …

Read More »

Hu Deyu

Hu deyu Hu deyu içtim şerbeti Hiçbir tatta bilmem böyle lezzeti Hu diyen kullara verir cenneti Ne güzel makamdır Hu’nun makamı Ne güzel safadır Hu’nun safası Hu deyu Hu deyu döner dervişler Varalım bakalım neye ermişler Cennet-ü âlâda bir köşk kurmuşlar Ne güzel makamdır Hu’nun makamı Ne güzel safadır Hu’nun …

Read More »