Dergah İlahiler Kasideler

Şeyhimin İlleri Uzaktır Yolları(Şol Benim Şeyhimi)

Şol benim şeyhimi Görmeğe kim gelir Zevk ile safalar Sürmeğe kim gelir? Şeyhimin illeri Uzaktır yolları Açılmış gülleri Dermeğe kim gelir? Şeyhimin özünü Severim sözünü Mübarek yüzünü Görmeğe kim gelir? Şeyhimin ilini Sorarım evini Ol nurlu elini Öpmeğe kim gelir? Şeyhimin ilinde Asası elinde Muhammed dilinde Olmağa kim gelir?

Read More »

Seni Ben Severim Candan İçeru

Seni ben severim candan içeru Yolun vardır bu erkandan içeru Şeriat, tarikat yoldur varana Hakikat, marifet andan içeru Beni bende sorman bende degilim Bir ben vardır bende benden içeru Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman var Süleyman’dan içeru Kesildi takâtım dizde derman yok Bu ne mezheb imiş dinden içeru Yunus’un …

Read More »

NUR KUNDAK İÇİNDE

Seyreyleyip yandım mah cemâline Nur kundak içinde yatar Muhammed. Kokuları benzer cennet gülüne Nur kundak içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın Ya Muhammed Kevser dudakların bilmem ne söyler Hulûsi kalp ile Hakk’ı zikreyler Daha tıfıl iken ümmetin diler Nur kundak içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın Ya Muhammed Bildim odur iki cihan …

Read More »

YA RAB N’OLA HÂLİM BENİM

Senden dolu iki cihan Oldum zuhurunda nihan Ger bulmayan seni ayân Ya Rab n’ola hâlim benim Dilde kanaat olmaya Züht ile taat olmaya Senden hidayet olmaya Ya Rab n’ola hâlim benim Şol gün ki mizan kurula Hak kapusunda durula Halâyık oda sürüle Ya Rab n’ola hâlim benim Ağlarım işte zâr …

Read More »

Göster Cemalin Şem’ini

Göster cemâlin şem’ini Yansın oda pervaneler Devlet değil mi âşıka Şem’ine karşı yâneler Ol hâli çok âlâ güzel Yağmaladı gönlüm evin Pek bağla aşkın zincirin Boşanmasın divâneler Biz mey’e tevbe etmişiz Ağyar elinden içmeye Kudret eliyle sun bize Dolu dolu peymâneler Mescid ile medreseyi Ismarladık zahitlere Hakka ibadet etmeye Yeter …

Read More »

Noldu Bu Gönlüm

N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm Derd-ü gam ile doldu bu gönlüm Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan Yanmada oldu derdine derman Pervane gibi pervane gibi Şem’ine aşkın yandı bu gönlüm Gerçi ki yandı gerçeğe yandı Rengine …

Read More »

Gel Halkayı Tevhide

Ey derde derman isteyen Gel hâlkayı tevhide gir Ey rahatı can isteyen Gel hâlkayı tevhide gir. Ey aşk ile yanıp tüten Ey varlığın yoka satan Ey Mevlâya boyun büken Gel hâlkayı tevhide gir. Oldur ölmeden öldüren Oldur perdeyi kaldıran Oldur Mevlâyı bulduran Gel hâlkayı tevhide gir. Oldur hastayı sağ eden …

Read More »

KAHRIN DA HOŞ LÜTFUN DA HOŞ

Cana cefa kıl, ya vefa Kahrın da hoş, lutfun da hoş, Ya derd gönder ya da deva, Kahrın da hoş, lutfun da hoş. Hoştur bana senden gelen: Ya hilat-ü yahut kefen, Ya taze gül, yahut diken.. Kahrın da hoş lutfun da hoş. Gelse celalinden cefa Yahut cemâlinden vefa, İkisi de …

Read More »

BU ABDAL POSTUDUR

Bu abdal postudur sakın hor bakma Erenler üstüne deriyi bağlar Kurb u ilâhiye vasıl olanlar Soyunur kemhayı deriyi bağlar Arif kibr eylemez hâle varınca Süleyman’a ne söyledi karınca Şol Ali kahraman gence varınca Kuşanır Zülfikâr deriyi bağlar Varında yokunda olma cihanın Ârif isen mahvet ad ile şânın Hak’tan Peygamber’e inen …

Read More »

BENİ CANDAN USANDIRDI

Beni candan usandırdı Cefâdan yâr usanmaz mı Şu gökler yandı âhımdan Muradım mumu yanmaz mı Bütün hastasına cânân Devâyı derd eder ihsan Niçin kılmaz bana derman Beni hiç hasta sanmaz mı Şebi hicran yanar canım Gözüm ağlar döker kanım Uyarır halkı efgânım Kara bahtım uyanmaz mı Gamım gizli tutardım ben …

Read More »