Dergah İlahiler Kasideler

EVLİYA’YA EĞRİ BAKMA

Evliya’ya eğri bakma, Kevn-i mekan elindedir, Mülke hüküm süren odur, İki cihan elindedir. Hak anı bunda gönderdi, Kullarını irşad için, Kime diler iman verir, Kahr-ı ihsan elindedir. Hakk zâtıyle sıfatıyle, Tecelli eyledi anda, Varlığı Hak varlığıdır, Emr-i Sübhan elindedir. Sen anı öyle sanırsın, Sencileyin bir Âdem’dir, Evliya’nın sırrı vardır, Gizli …

Read More »

Hu Deyu

Hu deyu Hu deyu içtim şerbeti Hiçbir tatta bilmem böyle lezzeti Hu diyen kullara verir cenneti Ne güzel makamdır Hu’nun makamı Ne güzel safadır Hu’nun safası Hu deyu Hu deyu döner dervişler Varalım bakalım neye ermişler Cennet-ü âlâda bir köşk kurmuşlar Ne güzel makamdır Hu’nun makamı Ne güzel safadır Hu’nun …

Read More »

Şeyhimin İlleri Uzaktır Yolları(Şol Benim Şeyhimi)

Şol benim şeyhimiGörmeğe kim gelirZevk ile safalarSürmeğe kim gelir? Şeyhimin illeriUzaktır yollarıAçılmış gülleriDermeğe kim gelir? Şeyhimin özünüSeverim sözünüMübarek yüzünüGörmeğe kim gelir? Şeyhimin iliniSorarım eviniOl nurlu eliniÖpmeğe kim gelir? Şeyhimin ilindeAsası elindeMuhammed dilindeOlmağa kim gelir? Ahd ile vefalarZevk ile sefalarBu yolda cefalarÇekmeye kim gelir Ah ile gözyaşıYunus’un haldaşıZehr ile şol aşıYemeye …

Read More »

Seni Ben Severim Candan İçeru

Seni ben severim candan içeru Yolun vardır bu erkandan içeru Şeriat, tarikat yoldur varana Hakikat, marifet andan içeru Beni bende sorman bende degilim Bir ben vardır bende benden içeru Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman var Süleyman’dan içeru Kesildi takâtım dizde derman yok Bu ne mezheb imiş dinden içeru Yunus’un …

Read More »

NUR KUNDAK İÇİNDE

Seyreyleyip yandım mah cemâline Nur kundak içinde yatar Muhammed. Kokuları benzer cennet gülüne Nur kundak içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın Ya Muhammed Kevser dudakların bilmem ne söyler Hulûsi kalp ile Hakk’ı zikreyler Daha tıfıl iken ümmetin diler Nur kundak içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın Ya Muhammed Bildim odur iki cihan …

Read More »

YA RAB N’OLA HÂLİM BENİM

Senden dolu iki cihan Oldum zuhurunda nihan Ger bulmayan seni ayân Ya Rab n’ola hâlim benim Dilde kanaat olmaya Züht ile taat olmaya Senden hidayet olmaya Ya Rab n’ola hâlim benim Şol gün ki mizan kurula Hak kapusunda durula Halâyık oda sürüle Ya Rab n’ola hâlim benim Ağlarım işte zâr …

Read More »

Göster Cemalin Şem’ini

Göster cemâlin şem’ini Yansın oda pervaneler Devlet değil mi âşıka Şem’ine karşı yâneler Ol hâli çok âlâ güzel Yağmaladı gönlüm evin Pek bağla aşkın zincirin Boşanmasın divâneler Biz mey’e tevbe etmişiz Ağyar elinden içmeye Kudret eliyle sun bize Dolu dolu peymâneler Mescid ile medreseyi Ismarladık zahitlere Hakka ibadet etmeye Yeter …

Read More »

Noldu Bu Gönlüm

N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlümDerd-ü gam ile doldu bu gönlümYandı bu gönlüm yandı bu gönlümYanmada derman buldu bu gönlüm Yan ey gönül yan, yan ey gönül yanYanmada oldu derdine dermanPervane gibi pervane gibiŞem’ine aşkın yandı bu gönlüm Gerçi ki yandı gerçeğe yandıRengine aşkın cümle boyandıKendinde buldu kendinde bulduMatlabını hoş …

Read More »

Gel Halkayı Tevhide

Ey derde derman isteyen Gel hâlkayı tevhide gir Ey rahatı can isteyen Gel hâlkayı tevhide gir. Ey aşk ile yanıp tüten Ey varlığın yoka satan Ey Mevlâya boyun büken Gel hâlkayı tevhide gir. Oldur ölmeden öldüren Oldur perdeyi kaldıran Oldur Mevlâyı bulduran Gel hâlkayı tevhide gir. Oldur hastayı sağ eden …

Read More »

KAHRIN DA HOŞ LÜTFUN DA HOŞ

Cana cefa kıl, ya vefa Kahrın da hoş, lutfun da hoş, Ya derd gönder ya da deva, Kahrın da hoş, lutfun da hoş. Hoştur bana senden gelen: Ya hilat-ü yahut kefen, Ya taze gül, yahut diken.. Kahrın da hoş lutfun da hoş. Gelse celalinden cefa Yahut cemâlinden vefa, İkisi de …

Read More »