Dergah İlahiler Kasideler

HAK YOLUNA CAN VERDİLER

Hak yoluna can verdiler İncitme hiç dervişleri Cânân yolunu buldular İncitme hiç dervişleri. Dervişlerin Haktır yolu Olmaz dahi sağı solu Hak erenler kılmış veli İncitme hiç dervişleri. Dervişlerin vasfı muhâl Dosta bunlar buldu visâl Böyle demiş ehl-i kemâl İncitme hiç dervişleri. Anlar cihândan geçtiler Akla karayı seçtiler Vahdet şarabın içtiler …

Read More »

HER KİM BANA AĞYAR İSE

Her kim bana ağyar ise Hak Mevlâ yâr olsun ona Her nereye varır ise Bağu bahar olsun ona Bana zehir sunan kişi Şehdü – şeker olsun işi Kolay gele müşkil işi Eli erer olsun ona Acı dirliğim isteyen Tatlı dirilsin dünyada Kim ölümüm ister ise Bin yıl ömür olsun ona …

Read More »

GİDER HAKK’A RUFÂİLER

Rufâi’nin misli yoktur Her dem kerâmeti çoktur Dâima sözleri Hakk’tır Gider Hakk’a Rufâiler… Ene billâh, ene billâh Yâ Rufâi şey’en lillâh Çifte sancağın açarlar Doğrulup Hakk’a giderler Dâima İllallâh derler Gider Hakk’a Rufâiler… Ene billâh, ene billâh Yâ Rufâi şey’en lillâh Pîrimiz Ravza’ya vardı Resulallâh elin verdi “Merhaba Yâ Ahmed!” …

Read More »

HAKÎKAT RÂHINA BURHÂN

Hakîkat râhına burhân, Rufâî Seyyid Ahmed’dir Kerâmet bahrine ummân Rufâî Seyyid Ahmed’dir Ona ver gönlünü ey cân, dilersen olmakla insan Velâyet tahtına sultân Rufâî Seyyid Ahmed’dir Umarsan derde dermânı, ona ver ahd-i peymânı Alîm-i ilm-i Lokmânî Rufâî Seyyid Ahmed’dir Ona derviş olan âdem, tarîkatta olur hâtem Muhakkak kutb-ı dü-âlem Rufâî …

Read More »

RASÛLÎ MÜÇTEBÂ NESLİ

Rasûlî Müçtebâ nesli Rufâî Seyyid Ahmed’dir. Aliyyel Mürtezâ sulbi Rufâi Seyyid Ahmed’dir. Alîm Allah, Azîm Allah Ebul Âlemeyn şey’enlillah Muhammed’le, Ali, Zehra Hüseyin’le Hasan âsâ Eden atşânını iskâ Rufâi Seyyid Ahmed’dir. Alîm Allah, Azîm Allah Ebul Âlemeyn şey’enlillah İmâman dude-i misli Gözetirlerhemen vaslıHakikât râhının aslı Rufâi Seyyid Ahmed’dir. Alîm Allah, …

Read More »

TÂC MARİFET TÂCIDIR

Tâc marifet tâcıdırSanma gayrı tâc ola,Taklit ile yok olanHakikatte ac ola.Düşe düşüp aldanmaKendin hayrete salmaHaktan gayri ne vardırTabire muhtaç ola.Bir ağaçtır bu âlemMeyvesi olmuş ÂdemMaksut olan meyvedirSanma ki ağaç ola.Bu Âdem meyvesinin,Çekirdeği özündür.Sonsuz bu Âdem – âlem.Bir anda tarac ola.Bu sözlerin özeti,Kişi, kendin bilmektir.Kendi kendin bileneHakikat mirâc ola.Hak denilen özündür.Özündeki …

Read More »

EMANET ETMİŞSİN GELDİ SELÂMIN

Emanet etmişsin geldi selâmınSevgilü sultanım, aleyküm selâm.Aldı tazim ile bu ben gülâmınEy şahı hubanım, aleyküm selâm.Umarım efendim, mürüvvet sendenUğrunda geçmişim can ile tendenDemişsin gedama selam et bendenSevgilü sultanım, aleyküm selâm.Geçmeden boynuma aşkın kemendiNice bir ararsın bu derdi mendiKuluna selam etmiş,efendim kendiSevgilü sultanım, aleyküm selâm.Lütfedip hatırım ele almışsınSana hasret olduğumu bilmişsinİşittim …

Read More »

HAK YOLUNA GİDENLERİN

Hak yoluna gidenlerin,Asâ olsam ellerine.Er pîr vasfın idenlerin,Kurban olsam dillerine.Torunuyuz bir dedenin,Sulbündeniz bir bedenin,Münafıkla cenk edenin,Silah olsam ellerine.Bir üstâda olsam çırak,Bir olurdu yakın ırak.Kemiklerim etsem tarak,Sakalının tellerine.Yönüm Hakk’a çevirseler.Bedenimi kavursalar,Küllerimi savursalar,Muhabbetin yelleriyle.SEYRÂNİ kaldır parmağın,Vaktidir Hakk’a varmağınDeryaya akan ırmağın,Katre olsam sellerine.ÂŞIK SEYRÂNÎ1800- 1866 Develi Acemaşiran Makamında Uşşak Makamında    

Read More »

BİHAMDİLLAH DEREM ALLAH

BİHAMDİLLAH DEREM ALLAH Bihamdillah derem Allah Alup aklımı fikrullah Hamdilillah derem Allah Alup aklımı fikrullah. Dilimde Zât’ın esmâsı Bana üns oldu zikrullah Selâtullah, selâmullah Aleyke ya Resulallâh. Ben ol pervaneyem geldim Cemâlin şem’ine yandım Yanuben küllü kül oldum Beni mahvetti aşkullah. Bu tevhitten murat ancak Cemâli-Zât’a ermektir Görünen kendi Zâtıdır. …

Read More »

SEMÂ SAFA CANA

SEMÂ SAFA CANA Dinle sözümü, sana derim özge edâdır Derviş olana lâyık olan aşkı Hüdâ’dır Âşıkın nesi var ise maşuka fedâdır. Semâ safa cana , vefâ ruha gıdadır. Ey sufi; bizim sohbetimiz cana safadır Bir cür’amızı nüş edegör, derde devadır. Hak ile ezeli ettiğimiz ahdü vefâdır. Semâ safa cana, vefâ …

Read More »