Dergah İlahiler Kasideler

SEYRİMDE BİR ŞEHRE VARDIM

SEYRİMDE BİR ŞEHRE VARDIM Seyrimde bir şehre vardım Gördüm sarayı güldür gül Sultanımın tacı tahtı Bağı, dıvarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar Gülden terazi tutarlar Gülü, gül ile tartarlar Çarşı, pazarı güldür gül. Toprağı güldür, taşı gül Kurusu güldür, yaşı gül Has bahçesinin içinde Servi, çınarı güldür gül. Gülden …

Read More »

İLÂHİ! YÂRİ GIL BANA

İLÂHİ! YÂRİ GIL BANA İlâhi! Yâri gıl bana Ki, senden başka yârim yok. Ne yüz ile gelem sana Günahtan gayri kârim yok Allah Allah illallah Ya Muhammed şey’enlillah Ya Mürteza şey’enlillah… Ne dervişem feragatte Ne tâcı tahtı devlette Hemen kaldım mezellette Elimde bir tutanım yok. Allah Allah illallah Ya Rufâî …

Read More »

BU AŞK BİR BAHRİ UMMANDIR

BU AŞK BİR BAHRİ UMMANDIR Bu aşk bir bahri-ummandır, Buna haddi-kenâr olmaz. Delîlim sırrı Kur’ân’dır. Bunu bilende âr olmaz. Süregeldik ezelîden Pîrim Muhammed Ali’den Şarabı lem-yezelîden İçenlere kanar olmaz. Eğer âşık isen yâre Sakın aldanma ağyâre Düş İbrahim gibi nâre Bu gülşende yanar olmaz. Kıyamazsan, başu cana Irak dur, girme …

Read More »

GEL GÖNÜLE, GİR GÖNÜLE

GEL GÖNÜLE, GİR GÖNÜLE Sana bir gizli sözüm var: Gel gönüle, gir gönüle. Sen, senliğini elden bırak, Gel gönüle, gir gönüle… Bulam dersen feth-i bâbın Kaldır sen, senlik hicâbın. Bilem dersen aşk kitabın, Gel gönüle, gir gönüle… İlmine bakıp güvenme, Zühdünü görüp aldanma, Bunda cana, başa kanma, Gel gönüle, gir …

Read More »

YIKMA GÖNLÜN KİMSENİN

YIKMA GÖNLÜN KİMSENİN Dil, penâhı Kibriya’dır. Yıkma gönlün kimsenin. Genc-i esrârı Hüdâ’dır. Yıkma gönlün kimsenin. Zâtı kudretle yapılmış. Sun’i mevlâdır gönül. Mülkü-Hak, darül bekadır. Yıkma gönlün kimsenin. Kalbi mümin, beyti Rahman Hacı-ekber andadır. Secdegâhı Mustafa’dır. Yıkma gönlün kimsenin. Hak, Resûlü’ne buyurmuş; Arşı Rahman’dır gönül. Sidretül Münteha’dır Yıkma gönlün kimsenin. Ey …

Read More »

BU DERVİŞLİK YOLUNA

BU DERVİŞLİK YOLUNA Bu dervişlik yoluna, Sıdk ile gelen gelsin. Hak’tan özge ne ki var Gönlünden sinen gelsin. Dervişlik dedikleri Nihayetsiz denizdir Bu pâyânsız denizin Mevcini duyan gelsin. Dervişin gözü açık Dünü günü uyanık Bu söze Mevlâm tanık Bakmadan gören gelsin. Dervişin kulağı sak Hak’tan alır ol sebak Deprenmeden dil …

Read More »

Ervâhı Ezelde

ERVÂHI EZELDE Ervâhı ezelde, evvelki safta Elest hitabında, ben “Belâ” dedim. Koyma beni anasırda hilâfta Canım cemâline müptelâ dedim. Ruhlar aşk mey’inden oldu mestâne Kimi küfre vardı, kimi imâne Sâf be sâf olarak, durduk divane Münkirler lâ dedi, ben illâ dedim. Ne çare “kün” emri vukua geldi Eşya ve mahlukat …

Read More »

Cürmüm İle Geldim Sana

CÜRMÜM İLE GELDİM SANA Ey rahmeti bol Padişah, Cürmüm ile geldim Sana. Ben eyledim hadsiz günah, İsyan ile geldim Sana. Hadden tecavüz eyledim, Deryayı zenbi boyladım. Malûm Sana ben neyledim Cürmüm ile geldim Sana. Senden utanmadım heman Ettim hata gizli ayan Vurma yüzüme el aman Cürmüm ile geldim Sana. Adın …

Read More »

BÜLBÜLLER SAZDA GÜLLER NİYAZDA(ELHAMDÜLİLLAH)

Her sabah erken Uyanıver sen Degil gönülden Elhamdülillah. Kuşlar zikirde Derviş fikirde Şâkir şükürde Elhamdülillah. Bülbüller nazda Güller niyazda Söyle namazda Elhamdülillah. Koşuşur herkes Duyulur bir ses Der ki her nefes Elhamdülillah. Kalbimde imân Gönlümde sultan Elimde Kur’ân Elhamdülillah. Yatma seherde Uğrarsın derde Söyle her yerde Elhamdülillah. Aşkî zikreyler Mevti …

Read More »

HAKKA ÂŞIK OLANLAR

Hakka âşık olanlar, Zikrullahtan kaçar mı, Ârif olan cevherin Boş yerlere saçar mı? Gelsin marifet alan Yoktur sözümde yalan, Emmareye kul olan, Hayrı şerri seçer mi? Gerçek sözüm yarenler Gördüm demez görenler Keramete erenler Gizli sırlar açar mı? Sen bir koğuk selvisin, Hemen şöyle durursun, Sen bir palaz yavrusun, Kuş …

Read More »