İlahi Notaları

İlim İlim Bilmektir

İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin Bu nice okumaktır Okumanın mânâsı Kişi hakkı bilmektir Çün okudun bilmezsin Ha bir kuru emektir Okudum bildim deme Çok taat kıldım deme Eğer Hakk’ı bilmezsen Bu kuru laf demektir Yiğirmi sekiz hece Okursun uçtan uca Sen elif dersin hoca Mânâsı ne …

Devamını oku

Ey Felek Bî Derd Olan İnsanı Al Da Taşa Çal

Ey felek bî-derd olan insânı al da taşa çal İstemem dünyâ seni hûbânın al da taşa çal Yâr ile külhân kenârı ravza-i rıdvanı bana Bâğ u bûstânın sana sahrânı al da taşa ça Her cihetten arz-ı didar ediyor canan bana Bivefa dilberlerin cümlesin al da taşa çal Aşk meyini içti …

Devamını oku

Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tevbe

Hep fesad işlerime Estağfirullah tevbe Yaman teşvişlerime Estağfirullah tevbe Gözümün baktığına Gönlümün aktığına Kulağım çaktığına Estağfirullah tevbe Dilimin gıybetine Nefsimin lezzetine Hep azam lezzetine Estağfirullah tevbe Bildim suçumu bildim Döndüm Çalab’ım tuttum Geldim kapına geldim Estağfirullah tevbe Benden suçumu sorma Ayıbım yüzüme urma Mahrûm beni döndürme Estağfirullah tevbe Settaru’l-uyûb sensin …

Devamını oku

Taşdı Rahmet Deryâsı

Taşdı rahmet deryâsı Gark oldu cümle âsî Dört kitâbın ma’nâsı Lâ ilâhe illallah Budur ma’nânın hâsı Siler kalbinden pâsı İsm-i a’zam duâsı Lâ ilâhe illallah Gönül burcundan doğar Âleme rahmet yağar Hakk’ın birliğin öğer Lâ ilâhe illallah Kitaplarda yazılıdır Gönüllerde gizlidir Söylenecek söz budur Lâ ilâhe illallah Cennetden çıkdı Âdem …

Devamını oku

Canlar Canını Buldum, Bu Canım Yağma Olsun

Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun Assı ziyândan geçtim, dükkanım yağma olsun Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım Dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun Yunus ne hoş demişsin, bal ü şeker yemişsin Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun İlahi Notası:  

Devamını oku

Rifâî Seyyid Ahmed’dir Figanım

Rifâî Seyyid Ahmed’dir figanım Nasıl onsuz geçer bir dem zamanım Mürüvvet yâ Rifâî, sen emânım Hemân aşkın benim dînim imânım Garibim ben, cüdâ düştüm vatandan Eğer sensiz ise geçtim cihandan Ümîdim, intizârım sen, bu candan Ayırma Ken’an’ı senden, Cenân’dan Allah Allah illallah, Muhammed Resûlullah Seyyid Ahmede ’r-Rifâî hak veliyyullah İlahi …

Devamını oku

Aşkın ile aşıklar

Aşkın ile aşıklar Yansın yâ Resûlallah İçip aşkın şarabın Kansın yâ Resulallah Şol seni seven kişi Verir yoluna başı İki cihan güneşi Sensin yâ Resulallah Şol seni sevdi Sübhan Oldun kamuya sultan Canım yoluna kurban Olsun yâ Resulallah Âşıkam ol dildare Bülbülem şol gülzâre Seni sevmeyen nâre Yansın yâ Resulallah …

Devamını oku

Canım Kurban Olsun

Canım kurban olsun senin yoluna, Adı güzel, kendi güzel Muhammed, Şefâat eyle bu kemter kuluna, Adı güzel, kendi güzel Muhammed Mü’min olanların çoktur cefâsı, Ahirette olur zev-u sefâsı, On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı, Adı güzel, kendi güzel Muhammed Yedi kat gökleri seyrân eyleyen, Kûrsûn üstünde ceylân eyleyen. Mi’râcında ümmetini dileyen, …

Devamını oku

Nefsin Varlığın Yıkan

Nefsin varlığın yıkan Allah Allah Allah’tır Gönül kirini yuyan Allah Allah Allah’tır Diz çöktüm şeyh önüne Girdim gönül evine Doladığı dilime Allah Allah Allah’tır Muhiplerin sevdası Dervişlerin cefası Ariflerin irfanı Allah Allah Allah’tır Canım içinde canân Gönlüm içinde iman Ruhuma neşe salan Allah Allah Allah’tır Sultanların sultanı Cümle cihanın canı …

Devamını oku