İlahi Notaları

Aşkınla cihân beste

Aşkınla cihân beste Lutfeyle inâyet kıl Derdinle bu cân haste Lutfeyle inâyet kıl Âşıklara ihsân et Derdlilere dermân et Vuslat yolun âsân et Lutfeyle inâyet kıl Ey rahmeti çok Rahmân Âlem gözüme zindân Uçarsa kafesden cân Lutfeyle inâyet kıl Rahmân u Rahîm’imsin Gufrân-ı Azîm’imsin Sultân-ı Kerîm’imsin Lutfeyle inâyet kıl Bülbül …

Devamını oku

Âşık oldum bende-i cânaneyim

Âşık oldum bende-i cânaneyim Bahra düştüm talibi dürdâneyim Bâl-ü perden geçmişem pervaneyim Yanayım şem-i rûşen yanayım Aşk dürur aşıklara şeyda kılan Aşk dürür aşıkları rüsvâ kılan Aşk dürur her gûşe de gavgâ kılan Yanayım şem-i rûşen yanayım Cümle uşşâka vefâ matlüb dürür Ehl-i aşk olmak vefâlı hüb dürür Çünkü yakmak …

Devamını oku

Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler

Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler Yolda duralım kâim Mevla görelim n’eyler Sen sanmadığın yerde Şayet açıla perde Dermân erişe derde Mevla görelim n’eyler Gündüz olalım sâim Gece olalım kâim Allah diyelim dâim Mevla görelim n’eyler N’itdi bu Yûnus n’itdi Bir doğru yola gitdi Bir pîr eteğin tutdu Mevla görelim …

Devamını oku

Akil Olan Fikreder

Akil olan fikreder her haliyle şükreder Cümle mahluk zikreder Lailahe illallah Helal lokma yiyelim Hakk’a boyun eğelim Allah Allah diyelim Lailahe illallah Allah deyip seninle Rabbim her an seninle Zikret daim dilinle Lailahe illallah Yaşlar aksın gözünden nur parlasın yüzünden Gayrı çıksın özünden Lailahe illallah Kevserinden içelim hep sıratı geçelim …

Devamını oku

Es-subhu bedâ min tal’atihî

Es-subhu bedâ min tal’atihî Ve’l-leylü decâ min vefratihî Sabah, nûrunu O’nun çehresinden almışdır, gece de karanlığını O’nun siyah saçlarından almışdır. Fâka’r-rusulâ fadlen ve ‘ulâ Ehde’s-sübülâ li delâletihî O, fazîlet ve ulviyyet bakımından bütün resûllerden üstündür. Hidâyet yolunda en mükemmel rehber de O’dur. Kenzü’l keremi mevle’n-ni’ami Hâdi’l-ümemi li şerî’atihî O, cömertliğin …

Devamını oku