Şiir-İlahi

Gelin Ey Aşıklar

Gelin ey âşıklar gelin Bu menzil uzağa benzer Nazar kıldım şu dünyâya Kurulmuş tuzağa benzer Bir pîrin eteğin tuttum Ana belî deyüp gittim Nice yüz bin günâh ettim Her biri bir dağa benzer Pîrim diyemedim ere Varamadım doğru yola Günâhım çok yüzüm kâre Eller yüzü ağa benzer Günâhım çok başım …

Read More »

Server-i Ser Bülendimiz

Server-i ser bülendimiz Hazret-i pir Efendimiz Sahid-i seh-levendimiz Hazret-i pir Efendimiz Cezbe-i Mustafa ile Saldi cihana velvele Gökde eder mukabele Hazret-i pir Efendimiz Künye-i feyzi bül-fütuh Sagar-ı aşkı pür-sabuh Verdi cihana zevk ü rûh Hazret-i pir Efendimiz Aşıkıdır bütün ciba Tabii oldu evliya Ehl-i süluke pişüva Hazret-i pir Efendimiz Arif-i …

Read More »

Şol Cennetin Irmakları

Şol cennetin ırmakları Akar Allah deyü deyü Çıkmış İslam bülbülleri Öter Allah deyü deyü Salınır tuba dalları Kur’an okur hem dilleri Cennet bağının gülleri Kokar Allah deyü deyü Kimi yiyip kimi içer Hep melekler rahmet saçar İdris nebi hülle biçer Diker Allah deyü deyü Altındandır direkleri Gümüştendir yaprakları Uzandıkça budakları …

Read More »

Ey Felek Bî Derd Olan İnsanı Al Da Taşa Çal

Ey felek bî-derd olan insânı al da taşa çal İstemem dünyâ seni hûbânın al da taşa çal Yâr ile külhân kenârı ravza-i rıdvanı bana Bâğ u bûstânın sana sahrânı al da taşa ça Her cihetten arz-ı didar ediyor canan bana Bivefa dilberlerin cümlesin al da taşa çal Aşk meyini içti …

Read More »

Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tevbe

Hep fesad işlerime Estağfirullah tevbe Yaman teşvişlerime Estağfirullah tevbe Gözümün baktığına Gönlümün aktığına Kulağım çaktığına Estağfirullah tevbe Dilimin gıybetine Nefsimin lezzetine Hep azam lezzetine Estağfirullah tevbe Bildim suçumu bildim Döndüm Çalab’ım tuttum Geldim kapına geldim Estağfirullah tevbe Benden suçumu sorma Ayıbım yüzüme urma Mahrûm beni döndürme Estağfirullah tevbe Settaru’l-uyûb sensin …

Read More »

Taşdı Rahmet Deryâsı

Taşdı rahmet deryâsı Gark oldu cümle âsî Dört kitâbın ma’nâsı Lâ ilâhe illallah Budur ma’nânın hâsı Siler kalbinden pâsı İsm-i a’zam duâsı Lâ ilâhe illallah Gönül burcundan doğar Âleme rahmet yağar Hakk’ın birliğin öğer Lâ ilâhe illallah Kitaplarda yazılıdır Gönüllerde gizlidir Söylenecek söz budur Lâ ilâhe illallah Cennetden çıkdı Âdem …

Read More »

Canlar Canını Buldum, Bu Canım Yağma Olsun

Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun Assı ziyândan geçtim, dükkanım yağma olsun Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım Dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun Yunus ne hoş demişsin, bal ü şeker yemişsin Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun İlahi Notası:  

Read More »

Rifâî Seyyid Ahmed’dir Figanım

Rifâî Seyyid Ahmed’dir figanım Nasıl onsuz geçer bir dem zamanım Mürüvvet yâ Rifâî, sen emânım Hemân aşkın benim dînim imânım Garibim ben, cüdâ düştüm vatandan Eğer sensiz ise geçtim cihandan Ümîdim, intizârım sen, bu candan Ayırma Ken’an’ı senden, Cenân’dan Allah Allah illallah, Muhammed Resûlullah Seyyid Ahmede ’r-Rifâî hak veliyyullah İlahi …

Read More »

Hicazkâr Salavât

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammediv ve alâ, ali seyyidina Muhammed Tıbbil kulûbi ve devâiha ve âfiyetil ebdâni ve şifâiha ve nûril ebsâri ve dıyâiha ve alâ âlihi vesahbihi vesellim Nota:  

Read More »