Şiir-İlahi

Yüz Bin Cefâ Kılsan Bana

Yüz bin cefâ kılsan bana Senden yüzüm döndürmezem Cânım dahî alır isen Senden yüzüm döndürmezem Seni severem cân ile Kul olmuşam fermân ile And içerem Kurân ile Senden yüzüm döndürmezem Kilîseye dersen girem Nakûs dahî dersen çalam ‘Âşıklara yokdur kalem Senden yüzüm döndürmezem ‘Îsâ mısın Mûsâ mısın Yâ Yûsuf-ı Ken’ân …

Devamını oku

Biz Bu Dünyadan Gider Olduk

Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi Hasta iken halimizi soranlara selam olsun Tenim ortaya açıla yakasız gömlek biçile Bizi bir arı veçhile yuyanlara selam olsun Azrail alır canımız kurur damarda kanımız Yayıcağız kefenimiz saranlara selam olsun Sözdür …

Devamını oku

Bize Dervişler Geldi

İşidin ey yarenler eve dervişler geldi Can şükrane verelim eve dervişler geldi Can dervişler hu dediler bize safa verdiler Dervişler hu dediler bize safa verdiler Pirim balın ilinden şeker damlar dilinden Şeyh bahçesi yolundan eve dervişler geldi Dost bahçesi yolundan eve dervişler geldi Hu dervişler hu dediler bize safa verdiler …

Devamını oku

İlim İlim Bilmektir

İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin Bu nice okumaktır Okumanın mânâsı Kişi hakkı bilmektir Çün okudun bilmezsin Ha bir kuru emektir Okudum bildim deme Çok taat kıldım deme Eğer Hakk’ı bilmezsen Bu kuru laf demektir Yiğirmi sekiz hece Okursun uçtan uca Sen elif dersin hoca Mânâsı ne …

Devamını oku

Derman Arardım Derdime

Derman arardım derdime Derdim bana derman imiş Bürhan sorardım aslıma Aslım bana bürhan imiş Sağu solum gözler idim Dost yüzünü görsem deyü Ben taşrada arar idim Ol can içinde can imiş Öyle sanırdım ayriyem Dost gayridir ben gayriyem Benden görüp işiteni Bildim ki ol canan imiş Savm ü salat ü …

Devamını oku

Arzu-hâl İçin Sultana Geldim

Arzu-hâl için sultana geldim Sâilem, lütfu ihsana geldim. Derdi firaka derman aradım Ben ol tabibe dermana geldim. Can kulağıyla hüsnünü duyup Şem-i cemâle pervane geldim. Aşkına oldum anın giriftâr Kalmadı aklım divane geldim. Âmâde olmuş çün hamri safi Nûş eyleyûben mestane geldim. Bağladı aşkı, zühdü takvamı İlmi amelden, bîgâne geldim. …

Devamını oku

Sen Derviş Olamazsın

Dervişlik der ki bana; Sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, Sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, Gözü dolu yaş gerek. Koyundan yavaş gerek, Sen derviş olamazsın. Döğene elsiz gerek, Söğene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek, Sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, Çok maniler dokursun. Vara, yoğa kakırsın, Sen …

Devamını oku

Pervane Döner

Halkayı tevhid kurulur Boyunlar Hakk’a burulur Zarplar aşkla vurulur Dervişler pervâne döner. Rufâiler döner elbet Resûle eder muhabbet Dervişlere iner rahmet Zakirler pervâne döner. Şemsi hüdâ kalbe doğar Varidatı hikmet yağar Sırrı esma ruha sığar Semazen pervâne döner. Feyzi Muhammed’den almış Deryayı hikmete dalmış Zevk ile hayrette kalmış Hayranlar pervâne …

Devamını oku

Şahidim Arzu Semadır

Şahidim arzu semadır bütün ecram ile Âşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Rusüle Yaksa da ah-ü derunum beni bu hasret ile Takati yok dilimin halimi takrire bile Ey bâd-ı saba uğrarsa yolun semt-i Harameyne Selamımı arz eyle Rasülüs-sekaleyne Bu günahkar gidişin son demi bilmem n’olacak Gelecek bir gün ecel kase-i …

Devamını oku

Ben Bu Meclislerde

Ben bu meclislerde hayretler gördüm Uyudum uyandım hep ayan gördüm Habibin nurunu yanarken gördüm Ben Hû demeyince eğlenemem Hû Semâda melekler hu diye döner El ele vermişler Hakk’a giderler Habîbin nûrunu tavaf ederler Ben Hû demeyince eylenemem Hû… Bir çeşme yaptırdım mermer taşından Suyunu akıttım gözüm yaşımdan Hiç fayda görmedim …

Devamını oku