Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

Derdim çoktur hangisine yanayım hu
Ah yine tazelendi yürek yaresi hu

Ben bu derde kande derman bulayım hu
Meğer dost elinden ola çaresi hu

Dildar ile muhabbete doyulmaz hu
Muhabbetten kaçan insan sayılmaz hu

Münkir üflemekle çerağ söyünmez hu
Tutuşunca yanar aşkın çırası hu

Pir Sultan Abdalım yüksek uçarsın hu
Selamsız sabahsız gelip geçersin hu

Aşkı muhabbetten niçin kaçarsın hu
Böyle midir yolumuzun töresi hu

Pençgah Nota