Dil Hanesi Pür-nur Olur

Dil hânesi pür-nûr olur envâr-ı zikrullâh ile
İklîm-i dil ma’mûr olur mi’mâr-ı zikrullâh ile

Her müşkil iş âsân olur derd-i dile dermân olur
Cânın içinde cân olur esrâr-ı zikrullâh ile

Ahmed seni ikrâr eder hem zikrini tekrar eder
İhlâsını iş’âr eder eş’âr-ı zikrullah ile

Check Also

Hakk Bir Gönül Verdi Bana

Hakk bir gönül verdi bana Ha demeden hayrân olur Bir dem gelir şâdân olur Bir …