DOST

Dilerse gözümü giryân iden dost
Dilerse bağrımı biryân iden dost

Dilerse hâk ile yeksân iden dost
Dilerse lûtf ile ihsân iden dost

Dilerse gönlümü handân eyleyen
Dilerse cânımı cânân eyleyen

Dilerse sırrımı ayân eyleyen
Dilerse damlayı ummân iden dost

Dilerse su gibi akıp çağlatan
Dilerse yel gibi esip söyleten

Dilerse firkâte salıp ağlatan
Dilerse vuslatı ihsân iden dost

Dilerse şâh iken kılan gedâlar
Dilerse zecr idüp kılan cefâlar

Dilerse hor iken veren safâlar
Dilerse kul iken sultan iden dost

Dilerse gezdiren arş u semâyı
Dilerse bozduran nâm-ı fenâyı

Dilerse giydiren şâl ü kabâyı
Dilerse cismini uryân iden dost

Dilerse aşkını câna kuran fak
Dilerse söyleten sırr-ı Enelhak

Dilerse varımı alıp eden yok
Dilerse kim Ümmî Sinân eden dost

ELMALI’LI ÜMMİ SİNAN
? – 1657 Elmalı