DÜŞTÜM AŞKIN SELİNE

Düştüm aşkın seline
Vardım Bağdat iline
Meftûn oldum gülüne
Sultân Abdülkâdir’in

Belî dedim sözüne
Bel bağladım özüne
Âşık oldum yüzüne
Sultân Abdülkâdir’in

Kıyâmında Hû dedim
Aşk lokmasından yedim
Ezkârını belledim
Sultân Abdülkâdir’in..

Gülünü tâc eyledim
Derde ilâc eyledim
Sırrın ihrâc eyledim
Sultân Abdülkâdir’in

Ehlullah durur saf saf
Rüku’a varır etrâf
Ederler beytin tavâf
Sultân Abdülkâdir’in

Bülbül-i bağ-ı Resûl
Eyledi Hakk’a vusûl
Niyâzı buldu husûl
Sultân Abdülkâdir’in

Muhammed’in torunu
Arşa salmış nûrunu
Seyrettim zuhûrunu
Sultân Abdülkâdir’in

AŞKÎ’ye imdâd eyle
Himmetinle şâd eyle
Vasfını inşâd eyle
Sultân Abdülkâdir’in

Nutuk : Muzaffer Ozak
Beste : Muzaffer Ozak
Makam : Karcığar
Usul : Nim Sofyan