El açanlar mahrûm kalmaz(Rahim Allah)

El açanlar mahrûm kalmaz
Kerem eyle Kerîm Allah
Sığınanlar mahzûn olmaz
Rahmeyle ey Rahîm Allah

Hâlim ayân günâhkârım
Cürm ü hatâ oldu kârım
Bağışlar elbet hünkârım
Affeyle ey Halîm Allah

Zâtındadır bütün kemâl
Hüküm senin yâ zel-celâl
Kıl tecellî göster cemâl
Lutfeyle ey Hakîm Allah

Kul dayanmaz gazâbına
Sabredemez azâbına
Dehâlet eyler bâbına
Bahşeyle ey Alîm Allah

Aşkî kulun boynun büker
Huzûrunda yaşlar döker
Dergehine gözün diker
Vasleyle ey Azîm Allah

 

Check Also

HAYIF BENİM BUNCA GEÇEN ÖMRÜME

Hayıf benim bunca geçen ömrüme Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş Hû dedikçe safâ verir cânıma …