Erenlerin Sohbeti Ele Giresi Değil

Erenlerin sohbeti ele giresi değil
İkrâr ile gelenler mahrûm kalası değil

İkrâr gerek bir ere göz açıp dîdâr göre
Sarraf gerek gevhere nâdân bilesi değil

Bir pınarın başına bir testiyi koysalar
Kırk yıl anda dursa da kendi dolası değil

Değme kişi er olmaz bu yolda ihtiyâr olmaz
Amelsiz dîdâr olmaz Hakk’ın rızâsı değil

ÜMMÎ SİNÂN yol ayan olupdur belli beyân
Dervişlik yolu hemân tâc u hırkası değil

Kaside:

Kulunun dileği senden efendim
Lûtfeyle kapından ayırma beni

Benliğimi kaldır benden efendim
Lûtfeyle kapından ayırma beni

Kimseler derdimi bilemez benim
Gözümün yaşını silemez benim

Sensiz gamlı gönlüm gülemez benim
Lûtfeyle kapından ayırma beni

Bu cismimin cânı sensin efendim
Gönlümün sultanı sensin efendim

Derdimin dermanı sensin efendim
Lûtfeyle kapından ayırma beni

Derdi aşk görünse kimden efendim
Benliğin uçurur elden efendim

Yoluna kul olur dîlden efendim
Lûtfeyle kapından ayırma beni

Câmı aşkı Şems`e sundun ezelden
Benliğim dağıttı yıktı temelden

Sensiz geçen ömrün farkı yok selden
Lûtfeyle kapından ayırma beni.

İlahi ile ilgili bir yazı:

https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/11/erenlerin-sohbeti-ele-giresi-degil.html