EVLİYA’YA EĞRİ BAKMA

Evliya’ya eğri bakma,
Kevn-i mekan elindedir,
Mülke hüküm süren odur,
İki cihan elindedir.

Hak anı bunda gönderdi,
Kullarını irşad için,
Kime diler iman verir,
Kahr-ı ihsan elindedir.

Hakk zâtıyle sıfatıyle,
Tecelli eyledi anda,
Varlığı Hak varlığıdır,
Emr-i Sübhan elindedir.

Sen anı öyle sanırsın,
Sencileyin bir Âdem’dir,
Evliya’nın sırrı vardır,
Gizli ayan elindedir.

Kaygusuz eder bu ilmi,
Okudum anladım bildim,
Bütün âlemlerin hükmü,
Kâmil insan elindedir.

KAYGUSUZ ABDAL
? – 1444 Mısır