Ey Aşıkı Dildade

Ey âşık-ı dildâde gel nûş idelim bâde
Bir bâde gerek ammâ kim içile me’vâde

Can Allah Canan Allah Canlar sana kurban Allah
Hay kalbim zikrullah La ilahe illallah Muhammed-ur-Resulullah

İşit bu Sezâî’den ne gördü Fenâî’den
Dost vechini gösterdi mir’ât-ı mücellâde

Can Allah Canan Allah Canlar sana kurban Allah
Hay kalbim zikrullah La ilahe illallah Muhammed-ur-Resulullah

İlahi Notası: