Ey Felek Bî Derd Olan İnsanı Al Da Taşa Çal

Ey felek bî-derd olan insânı al da taşa çal
İstemem dünyâ seni hûbânın al da taşa çal

Yâr ile külhân kenârı ravza-i rıdvanı bana
Bâğ u bûstânın sana sahrânı al da taşa ça

Her cihetten arz-ı didar ediyor canan bana
Bivefa dilberlerin cümlesin al da taşa çal

Aşk meyini içti Hakkı desti mürşidden bugün
Âb-ı engür ile memlu şişen al da taşa çal

Kaynak: https://www.dilbeyti.com/meskler/2017-03-20/11

İlahi Notası: