Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ
Hasta gönlüme nazar kıl kalbime sensin devâ

Derdime dermân olan ancak cemâlin nûrudur
İsmini anmakla dâim her gönül bulur safâ

Cümle âlem halkı muhtâcdır senin ihsânına
Sever-i âlem efendim menba’-i cûd ü sehâ

Hânedan-ı ehl-i beyte âşık-ı sâdık olan
Sıdk ile bende olur eyler kapına ilticâ

Hazret-i Zehrâ’ya bahşet Tâcî‘yi mahşer günü
Ahmed ü Mahmûd Ebe’l Kâsım Muhammed Mustafâ

Kaynak: https://dilbeyti.com/gufteler/ey-guzellerden-guzel-ruhum-resul-i-kibriya

Nota:

Okunuş: