Gel Halkayı Tevhide

Ey derde derman isteyen
Gel hâlkayı tevhide gir
Ey rahatı can isteyen
Gel hâlkayı tevhide gir.

Ey aşk ile yanıp tüten
Ey varlığın yoka satan
Ey Mevlâya boyun büken
Gel hâlkayı tevhide gir.

Oldur ölmeden öldüren
Oldur perdeyi kaldıran
Oldur Mevlâyı bulduran
Gel hâlkayı tevhide gir.

Oldur hastayı sağ eden
Oldur viranı bağ eden
Oldur yâr ile yâr eden
Gel hâlkayı tevhide gir.

Kararmış kalbin nûr olsun
Her cânibin gülzâr olsun
Yardımcımız Gaffar olsun
Gel hâlkayı tevhide gir.

Poyrazoğlu doğru sözün
Tevhide bağla gör özün
Hak katında olsun yüzün
Gel hâlkayı tevhide gir.