GELİN ALLAH DİYELİM

Gelin Allah diyelim
Kalpten pası silelim
Âlemler seyredelim
Allah Allah dedikçe.

Nerde tevhid çekilir
Melekler sâf sâf gelir
Hepsi tekbir getirir
Allah Allah dedikçe.

Zikr-i Hakk’a başlandı
İsm-i Celâl hızlandı
Arş-ı âlâ sallandı
Allah Allah dedikçe.

Bağlı kapı açılır
Hak bâtıldan seçilir
Gizli sırlar açılır
Allah Allah dedikçe.

Gönüller şâdan olur
Kaygudan azâd olur
Can mülkü âbâd olur
Allah Allah dedikçe.

Gâfil olma Nâciya
Hakkı zikret daima
Seni zikreyler Hûda
Allah Allah dedikçe.

NÂCİYA