GİDER HAKK’A RUFÂİLER

Rufâi’nin misli yoktur
Her dem kerâmeti çoktur
Dâima sözleri Hakk’tır
Gider Hakk’a Rufâiler…

Ene billâh, ene billâh
Yâ Rufâi şey’en lillâh

Çifte sancağın açarlar
Doğrulup Hakk’a giderler
Dâima İllallâh derler
Gider Hakk’a Rufâiler…

Ene billâh, ene billâh
Yâ Rufâi şey’en lillâh

Pîrimiz Ravza’ya vardı
Resulallâh elin verdi
“Merhaba Yâ Ahmed!” dedi
Gider Hakk’a Rufâiler…

Ene billâh, ene billâh
Yâ Rufâi şey’en lillâh

Ateşte kızar gülleri
Yanmaz anların dilleri
Seyyid Ahmed’dir pîrleri
Gider Hakk’a Rufâiler…

Ene billâh, ene billâh
Yâ Rufâi şey’en lillâh

Zarbını vurur tenine
Akar gider can evine
Hata gelmez bir tüyüne
Gider Hakk’a Rufâiler…

Ene billâh, ene billâh
Yâ Rufâi şey’en lillâh

Pîrimiz ol Seyyid Ahmed
Nebîmiz server Muhammed
Türâbî umar şefâat
Gider Hakk’a Rufâiler…

Ene billâh, ene billâh
Yâ Rufâi şey’en lillâh

TÜRÂBÎ

Saba İlahi