ŞEYH YUNUS HAZRETLERİ

Derleyen: Şahin KARATAŞ

Her yörenin bir manevî mimarı vardır. O yöre insanının toprağın üstündeki gönül

sultanlarına olduğu gibi, toprağın altındaki bu mümtaz Hak dostlarına da sahip çıkması bir

vecibedir. Bir zamanlar bu topraklarda yaşayıp buraları vatanımızın güzel bir köşesi haline

getiren ve insanlarımıza ölümsüz ilim, irfan, ahlâk ve kardeşlik prensiplerini öğreten bu gönül

erleridir. Anadolu’da Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bayram-ı Velî, Hacı Bektaş-ı Velî, Aziz

Mahmud Hüdâyî, Ümmi Sinan, Niyazi Mısrî ve binlerce gönül sultanları… Yakın çevremizde

Kastamonu’da Şeyh Şaban-ı Velî, Çerkeş’te Pîr-i Sânî, Karabük’te Bahaddin Gazi, Bolu’da

Hayreddin Tokadî… Ve Ilgaz’da Şeyh Yunus Hazretleri…

12. yüzyılda Horasan’dan gelerek adının verildiği köye yerleşmiş bir alp erendir.

Mezar taşında hicri 700 (miladi 1300) olduğu düşünüldüğünde vefat tarihi olduğu tahmin

edilmektedir.

Bu taştaki şu beyit kabir ziyaretini ne güzel ifade etmektedir.

“Ziyaretten murat duâdır.

Bugün bana ise yarın sanadır.”

Birlik, beraberlik ve kardeşlik timsâli Şeyh Yunus hazretleri güzel insanları uzaktan ve

yakından bir araya getirerek hâlâ hizmetlerini devam ettirmektedir.

Yedi yılda bir gerçekleştirilen “geleneksel hâcât günü etkinlikleri” ile ülkemizin dört

bir yanından gelen gönül dostları hem Şeyh Yunus hazretlerini ziyaret etmekte, fatihalar

okunmakta, hem sıla-i rahim yapmaktadırlar.

Şeyh Yunus hazretlerinin türbesi, Çankırı İli, Ilgaz İlçesinde kendi adının verildiği

Şeyh Yunus köyünün kuzeyinde yüksek bir tepe üzerindedir.

“Elâ inne evliyâallah Lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn”

(Âl-i İmrân sûresi, 170. âyet)

“Onlar Allah’ın veli kullarıdır. Onlar için ne bir korku, ne bir hüzün vardır.”

Allah (c.c.) sırrını yüceltsin.

“Horosan’dan gelen alp erenler

Anadolu’dan vefâ beklerler.”

Şahin KARATAŞ