Göster Cemalin Şem’ini

Göster cemâlin şem’ini
Yansın oda pervaneler
Devlet değil mi âşıka
Şem’ine karşı yâneler

Ol hâli çok âlâ güzel
Yağmaladı gönlüm evin
Pek bağla aşkın zincirin
Boşanmasın divâneler

Biz mey’e tevbe etmişiz
Ağyar elinden içmeye
Kudret eliyle sun bize
Dolu dolu peymâneler

Mescid ile medreseyi
Ismarladık zahitlere
Hakka ibadet etmeye
Yeter bize virâneler

Cevr-i cefa etmek ile
ŞEMSÎ seni terk eylemez
Seni seven âşıkların
Hâşâ senden usaneler

ŞEMSEDDİN SİVASÎ
? – 1597 Sivas