Gül Yüzünü Rüyâmızda

Gül yüzünü rüyâmızda
Görelim yâ Resûlallâh
Gül bahçene dünyâmızda
Girelim yâ Resûlallâh

Aşkınla yaşarır gözler
Firakınla yanar özler
Mübârek Râvza’na yüzler
Sürelim yâ Resûlallâh

Sensin gönüller sultânı
Getirdin yüce Kur’ân-ı
Uğruna tendeki cânı
Verelim yâ Resûlallâh

İlahi Notası:

Kaynak: https://www.dilbeyti.com/besteler/211