HAK YOLUNA GİDENLERİN

Hak yoluna gidenlerin,
Asâ olsam ellerine.
Er pîr vasfın idenlerin,
Kurban olsam dillerine.

Torunuyuz bir dedenin,
Sulbündeniz bir bedenin,
Münafıkla cenk edenin,
Silah olsam ellerine.

Bir üstâda olsam çırak,
Bir olurdu yakın ırak.
Kemiklerim etsem tarak,
Sakalının tellerine.

Yönüm Hakk’a çevirseler.
Bedenimi kavursalar,
Küllerimi savursalar,
Muhabbetin yelleriyle.

SEYRÂNİ kaldır parmağın,
Vaktidir Hakk’a varmağın
Deryaya akan ırmağın,
Katre olsam sellerine.

ÂŞIK SEYRÂNÎ
1800- 1866 Develi Acemaşiran Makamında Uşşak Makamında