HAKKA ÂŞIK OLANLAR

Hakka âşık olanlar,
Zikrullahtan kaçar mı,
Ârif olan cevherin
Boş yerlere saçar mı?

Gelsin marifet alan
Yoktur sözümde yalan,
Emmareye kul olan,
Hayrı şerri seçer mi?

Gerçek sözüm yarenler
Gördüm demez görenler
Keramete erenler
Gizli sırlar açar mı?

Sen bir koğuk selvisin,
Hemen şöyle durursun,
Sen bir palaz yavrusun,
Kuş kanatsız uçar mı?

Üftâde yanıp tüter
Bülbüller gibi öter,
Dervişlere söz atan,
İman ile göçer mi?

MUHYİDDİN ÜFTÂDE
Bursa

Rast İlahi