HAKK’A YALVAR SEHERLERDE

Uyan gafletten ey nâim
Hakk’a yalvar seherlerde
Döküp acı yaşı dâim
Hakk’a yalvar seherlerde.

Seherlerde açılır gül
Anınçün zâr eder bülbül
Uyanıp derd ile ey dil
Hakk’a yalvar seherlerde.

Gel ey miskini bîçare
Dolaşma, gezme avâre
Dilersen derdine çare
Hakk’a yalvar seherlerde.

Açılır bâbı Sübhanî
Çekilir hânı Sultanî
Dökülür feyzi Rabbanî
Hakk’a yalvar seherlerde.

Seherde kalkuben her gâh
NİYÂZÎ durma derde yan
Ola kim erişe derman
Hakk’a yalvar seherlerde.

NİYAZİ MISRÎ
1617-1693 Limni