Hani Bizden Evvel Gelen Veliler

Hani bizden evvel gelen veliler,
Bunu böyle buyurmuştur ulular,
Âb-ı Kevser ırmağından dolular,
İçer cân u dilden tevhid edenler.

Sür tevhidi gözün gönlün açıla,
Varma Hakk›ın dergâhına suç ile,
Sırat köprüsünü âsân vechile,
Geçer cân u dilden tevhid edenler.

Hakk›ın nûru gitmez ânın yüzünden,
Silinir perdeler ânın gözünden,
Zâhir ü bâtınu ânın yüzünden,
Açar can u dilden tevhid edenler.

Gel ey Merkez! Gelip geçti o canlar,
Sür tevhidi, ele girmez bu demler,
Sekiz cennet kapısını fetheyler,
Açar cân u dilden tevhid edenler.

MERKEZ EFENDİ
(Şeyh Musa Muslihiddin Efendi)
1460 – 1552 İstanbul