HER KİM BANA AĞYAR İSE

Her kim bana ağyar ise
Hak Mevlâ yâr olsun ona
Her nereye varır ise
Bağu bahar olsun ona

Bana zehir sunan kişi
Şehdü – şeker olsun işi
Kolay gele müşkil işi
Eli erer olsun ona

Acı dirliğim isteyen
Tatlı dirilsin dünyada
Kim ölümüm ister ise
Bin yıl ömür olsun ona

Ardımca taşlar atanı
Hak tahta ağdırsın anı
Önüme kuyu kazanı
Güller nisâr olsun ona

Her kim diler ise benim
Ol dostumdan ayrıldığım
Gözlerinden hicâp gitsin
Didâr iyân olsun ona

Bu Muhlis oğlu Paşa’nın
Güldüğün istemeyenin
Ağladığın isteyenin
Gözüm pınar olsun ona

ÂŞIK PAŞA
1271 – 1332 Kırşehir