İLÂHİ! YÂRİ GIL BANA

İLÂHİ! YÂRİ GIL BANA

İlâhi! Yâri gıl bana
Ki, senden başka yârim yok.
Ne yüz ile gelem sana
Günahtan gayri kârim yok

Allah Allah illallah
Ya Muhammed şey’enlillah
Ya Mürteza şey’enlillah…

Ne dervişem feragatte
Ne tâcı tahtı devlette
Hemen kaldım mezellette
Elimde bir tutanım yok.

Allah Allah illallah
Ya Rufâî şey’enlillah
Ya Geylâni şey’enlillah…

Yine bir menzile erdim
Nedâmet bahrine daldım
Hayâli aşka aldandım
Sabâ gibi kararım yok.

Allah Allah illallah
Ya Bedevî şey’enlillah
Ya Desûkî şey’enlillah…

Gönül yadetti Sübhani
Gözüm yaşı, ciğer kanı
Bu yola koymuşam canı
Elimde ihtiyarım yok.

Allah Allah illallah
Ya Şâzelî şey’enlillah
Ya Nakşbendî şey’enlillah…

Benem âsi, yüzü kara
Meğer Üftâde bîçare
Tutuşmuşam ki bir hâre
Yanımca bir yanarım yok.

Allah Allah illallah
Ya Muhammed şey’enlillah
Ya pîri pîran şey’enlillah…

MUHYİDDİN ÜFTÂDE
1487 – 1580 Bursa