İrfan Meclisine Erişebilsem

İrfân meclisine erişebilsem
Varub anlar ile görüşebilsem
Aşkın kervânına karışabilsem
Yolda bırakmazlar alırlar seni

Âşıkların solmaz tâze gülleri
Zikr ü tevhîd eder dâim dilleri
Evliyâullahın doğru yolları
Yolda buluna gör alırlar seni

Dervîş olan abâ giyer eynine
Sincab samur komaz gayrı göynüne
Cihân zerre kadar gelmez aynına
Buna râzı isen alırlar seni

Hazret-i Nûreddîn aşkın rehberi
ÂTIF dervişlerin ednâ kemteri
Gelirsen demezler gelme dön geri
Kapudan savmazlar alırlar seni