İsm-i Sübhân Virdin Mi Var

İsm-i Sübhân virdin mi var
Bahçelerde yurdun mu var
Bencileyin derdin mi var
Garîb garîb ötme bülbül

Ötme bülbül ötme bülbül
Derdime derd katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir derd de sen katma bülbül

Bilirim âşıksın güle
Gülün hâlinden kim bile
Bahçedeki gonca güle
Dolaşıp söz atma bülbül

Bilirim âşıksın verde
Cünûnun var gâyet serde
Şu sînemde olan derde
Bir de sen derd katma bülbül

Pervâz olup uçar mısın
Deniz deryâ geçer misin
Bencileyin nâçâr mısın
Sen de hâlin söyle bülbül

A bülbülüm uslu musun
Kafeslerde besli misin
Bencileyin yaslı mısın
Garîb garîb ötme bülbül

Yûnus vücûdun pâk derken
Cihânda mislin yok derken
Seher vakti Hakk Hakk derken
Bizi de unutma bülbül

Âşık Yûnus
Kuddise Sırruh

Kaynak: https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/09/ism-i-subhan-virdin-mi-var.html?q=%C3%B6tme+b%C3%BClb%C3%BCl