Münâcât – Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî

MÜNÂCÂT

Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî
Zahm-ı dilime senden olur çâre ilâhî

Bir mücrim ü âsî kulunum rûy-i siyahım
Afvınla nazar kıl bu günâhkâre ilâhî

Bakma yüzünün kâresine rûz-i cezâda
Bağışla beni Ahmed-i Muhtâr’e ilâhî

Ol günde bırakma kerem et hâib ü hâsir
Isyânım ile eyleme âvâre ilâhî

Nefsim hevesiyle beni sen derbeder etme
Aşkından eser ver bu dil-i zâre ilâhî

Al benliğimi kayd-ı sivâdan beni kurtar
Tâ vasıl olam rü’yeti dîdâre ilâhî

Leylâ kulunu âteş-i aşkınla kebâb et
Düzahda koyup yakma anı nâre ilâhî

Leylâ Hanım

Check Also

HAYIF BENİM BUNCA GEÇEN ÖMRÜME

Hayıf benim bunca geçen ömrüme Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş Hû dedikçe safâ verir cânıma …