Noldu Bu Gönlüm

N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm
Derd-ü gam ile doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan
Yanmada oldu derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem’ine aşkın yandı bu gönlüm

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendinde buldu kendinde buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm

Sevad-ı a’zam sevad-ı a›zam
Belki oluptur arş-ı muazzam,
Meskeni canan meskeni canan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm

El fakru fahri el fakru fahri
Demedi mi ol âlemler fahri
Fahrini zikret fahrini zikret
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm

Bayram’ım imdi, Bayram’ım imdi
Bayram edersin yar ile şimdi
Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm

HACI BAYRAM VELÎ
1352 – 1429 Ankara

İlahi Notası (Uşşak):